h

Uitbreiding Sportpark 't Schenge

8 juli 2011

Uitbreiding Sportpark 't Schenge

De gemeenteraad van Goes heeft gisteravond ingestemd met het voorstel om Sportpark 't Schenge uit te breiden door een akker in de naastgelegen groenstrook aan te kopen. Dit was een van de varianten voor het vernieuwen en verbeteren van de sportaccomodaties. Alleen de SP-fractie koos voor een andere variant, waarin een sportvereniging zou verhuizen naar Goes West. Daar heeft de gemeente een stuk grond aangekocht om daar sportvelden te kunnen aanleggen. Daarom was deze oplossing goedkoper voor de gemeente. Bovendien is de SP van mening dat de sportvoorzieningen beter over de stad verspreid moeten worden, zodat ze dicht bij de mensen zijn.

De SP-fractie waarschuwde ervoor dat de gekozen uitbreiding niet goed zal vallen bij aanwonenden van de groenstrook aan de oostrand van de Goese Polder. Deze mensen moesten het nieuws van de uitbreiding vernemen uit de krant. Inmiddels heeft wethouder De Bat contact gezocht met deze mensen. Hij zegde toe de aanwonenden, die grotendeels tegen de plannen zijn, bij de nadere invulling van de plannen te betrekken.

De fractie gaf ook aan dat het pad langs het huidige sportpark, over de aan te kopen grond, vaak als wandel- en hondenuitlaatroute wordt gebruikt. Het sportpark moet volgens De Bat een open karakter krijgen, zodat de wandelroute die nu door de groenstrook loopt niet zal verdwijnen.

Omwonenden tegen plan sportpark 't Schenge PZC, 10 juli 2011 (online)

U bent hier