h

Provinciale Chronisch Zieken en Gehandicapten Organisatie over regiotaxi: stop de enorme prijsverhoging

18 oktober 2011

Provinciale Chronisch Zieken en Gehandicapten Organisatie over regiotaxi: stop de enorme prijsverhoging

De Provinciale Chronisch Zieken en Gehandicapten Organisatie roept gemeenten op om af te zien van de voorgestelde enorme prijsverhoging van de regiotaxi in de Oosterschelderegio. De verhoging met meer dan 600% voor mensen met een inkomen van even boven het minimum jaagt effectief mensen achter de geraniums. De SP-fractie onderschrijft de bezwaren volledig. Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad op 10 november aanstaande zal zij zeker met voorstellen komen. "Voor een bezuiniging die zo desastreus en contraproductief gaat uitpakken moet een alternatief komen" aldus SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen. Haast is daar niet bij: "De voorgestelde gemeentelijke begroting voor volgend jaar kent een flink positief saldo, dus acute noodzaak voor deze slechte en asociale maatregel ontbreekt."

PZC: Verzet tegen dure regiotaxi Oosterschelderegio groeit, PZC online 18-10-2011

U bent hier