h

Algemene beschouwingen

8 november 2011

Algemene beschouwingen

Aanstaande donderdag vindt in de gemeenteraad de behandeling plaats van de begroting 2012. De fracties hebben daarom elk hun totaalvisie ("algemene beschouwingen") ingeleverd op de ontwikkelingen in Goes en het bijbehorende geld. Donderdag worden deze ideeën besproken. De algemene beschouwingen van de SP hebben de volgende kernpunten:

  • Deel van bezuiniging op regiotaxi terugdraaien. De prijssprong van €0,18 naar €1,30 is te hoog en treft weer de middeninkomens. Mensen met chronische ziekten en een middeninkomen worden toch al flink belast.
  • Investeer in 't Beest. De apparatuur en andere inventaris van 't Beest is heel hard aan vernieuwing toe. Om 't Beest een echte kans te geven moet daar nu in geïnvesteerd worden.
  • Opruimen van asbestdaken is niet moeilijk. Maar bij brand is het vrijkomen van asbest schadelijk en het opruimen lastig en duur. De gemeente moet maar eens opruimplannen maken.
  • Doe eens wat minder mee aan wedstrijdjes "Beste binnenstad", "Meest inspirerende millenniumgemeente", "Gemeente van het jaar". Winnen was leuk, nu weer focussen op het werk dat moet gebeuren.

Algemene beschouwingen SP

U bent hier