h

Evenementen ten prooi aan citymarketing, parkeerder betaalt

4 november 2011

Evenementen ten prooi aan citymarketing, parkeerder betaalt

Het kan niet op met de citymarketing. Het Goese college legde de raadscommissie gisteravond de aangepaste plannen voor het citymarketingsbeleid voor. Citymarketing en evenementen komen onder één organisatie te vallen die maar liefst 320.000 euro per jaar krijgt toegeschoven. Van dat bedrag komt 100.000 euro uit parkeeropbrengsten. De SP-fractie verzette zich hevig tegen deze geldsmijterij, evenals de fractie van GroenLinks. Het is stuitend om te zien met wat voor gemak er veel geld wordt uitgetrokken voor dit hobbyisme, terwijl er voor zaken waar de gewone man wat aan heeft zo verschrikkelijk moeilijk geld los komt. Het bedrag dat nu even van de parkeergelden wordt afgeroomd om het merk Goes te verkopen is gelijk aan het bedrag dat men bezuinigt door het stellen van een inkomensgrens aan de regiotaxi. Schaamteloos. Op 17 november volgt behandeling in de gemeenteraad.

U bent hier