h

Goese raad zit niet op wietpas te wachten

18 november 2011

Goese raad zit niet op wietpas te wachten

"Het wordt ons opgedrongen", stelde SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen gisteravond in de commissievergadering van de Goese gemeenteraad. Hoewel geconstateerd wordt dat in Goes van overlast rond coffeeshops geen sprake is, is door het rijk toch gekozen om de coffeeshops in Goes om te vormen tot besloten clubs met een maximum van 2000 leden. In de gemeenteraad bleken SP, GroenLinks, D66, PvdA en VVD er allemaal min of meer hetzelfde over te denken. Met lange tanden zal er uitvoering moeten worden gegeven aan dit beleid. Er blijven nog veel vragen over de snelheid waarmee de invoering plaatsvind en de betaling van de controles door de politie. Een ander pijnpunt is de regel dat zich binnen 350 meter van de coffeeshop geen school mag bevinden. Goes heeft eerder de vestiging toegestaan van het Luzac College dat te dicht bij beide coffeeshops bevindt. Dit zou betekenen dat per 1 januari 2014 beide coffeeshops zouden moeten verhuizen. De leden van de coffeeshops moeten ofwel Nederlander zijn, ofwel in Nederland wonen. Eerder stelde burgemeester Verhulst dat aan beide voorwaarden moest worden voldaan, iets wat door de Goese SP als discriminerend werd betiteld. Het ledenbestand moet verifieerbaar zijn, controles mogen alleen plaatsvinden door de politie.

U bent hier