h

College eens met SP: trapsgewijze verhoging leges ID-kaarten voor kinderen

9 december 2011

College eens met SP: trapsgewijze verhoging leges ID-kaarten voor kinderen

Het College van B&W in Goes heeft de geplande legesverhoging voor ID-kaarten van kinderen tot en met 13 jaar aangepast. Oorspronkelijk zouden de leges per 1 januari stijgen van €9,20 naar €30. De SP-fractie had in de commissievergadering van 1 december aangegeven dat zij dat nogal drastisch vond. Bovendien wees de SP erop dat het college in de toelichting op de legesverordening had aangegeven dat leges die kostendekkend moeten worden "niet in één klap maar stapsgewijs" zouden worden verhoogd. Het College is hiervoor gevoelig gebleken. Per 1 januari worden de leges €15, daarna vindt jaarlijks een verhoging met €5 plaats tot de beoogde €30.

U bent hier