h

Onrechtvaardigheden in OZB rechtgezet

16 december 2011

Onrechtvaardigheden in OZB rechtgezet

Twee onrechtvaardigheden in de OZB (onroerende zaakbelasting) zijn door de gemeenteraad gisteravond rechtgezet. De eerste onrechtvaardigheid betrof een onjuiste berekening van de OZB over 2011. De gemeente baseerde de hoogte van de belasting op een grotere waardedaling van panden in de gemeente dan er was. Daardoor werd er teveel OZB geheven. Doodleuk kwam er vervolgens het voorstel dit te hoge bedrag als basis voor volgend jaar te nemen en te indexeren. De gemeente vroeg eerst teveel, deed of de neus bloedde, en verhoogde dit bedrag gewoon weer. Onrechtvaardig. Het tweede probleem ging over de heffing van rioolrecht bij bedrijfspanden. Bij bedrijven is er zowel heffing via de rioolrechten als via het gebruikersdeel van de OZB. Dit laatste is deel is bij woningen afgeschaft, maar bij bedrijfspanden niet. Dit is een onredelijk, waar door enkelen in de raad al een paar jaar achter elkaar aandacht voor is gevraagd. Telkens kwam het antwoord dat op een oplossing werd gestudeerd. Een monsterverbond van SP met PvdA, VVD, SGP-CU en D66 diende gisteren een amendement in om beide zaken recht te zetten. Het amendement leidde tot verhitte debatten en werd, ondanks bezwaren van het college, aangenomen.

U bent hier