h

Proef met parkeren niet tegen elke prijs

22 september 2013

Proef met parkeren niet tegen elke prijs

Na veel discussie hebben collegepartijen PvdA, CDA en VVD er uiteindelijk voor gezorgd dat donderdag een meerderheid van de Goese gemeenteraad instemde met proeven met parkeerbeleid in Goes. De SP-fractie stemde tegen, samen met de overige coalitiepartijen.
De proef bestaat uit twee delen: gratis parkeren in de Marconistraat en de combinatie van een limiet van twee uur op parkeren op het Damplein en de Koepoort en het gratis maken van het derde en vierde uur parkeren in de parkeergarage. Voor de tegenstanders waren de financiële gevolgen van het besluit onduidelijk en was ondvoldoende onderbouwd waarom de ondernemers aan de Marconistraat worden voorgetrokken ten opzichte van de ondernemers in de binnenstad.

Alle discussie kwam op gang toen het college aankondigde om in september al een proef te starten met het gratis maken van parkeren in de Marconistraat - de Goese meubelboulevard. Deze proef zou een jaar duren en als slagingscriterium werd toegenomen omzet bij de ondernemers aangehouden. De prijs voor deze proef was zeer onduidelijk, het college gaf aan te verwachten dat de kosten maximaal 100.000 euro zouden zijn. Een flink bedrag. SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen zag weinig heil in de proef: "De Marconistraat wordt nu aantrekkelijk voor anderen dan bezoekers om te parkeren, dus het zou best eens aardig vol kunnen worden met langparkeerders. Waarom wordt er niet een proef gestart met het verstrekken van parkeerkaarten door ondernemers of met het gebruik van de parkeerschijf?" Ook de gevolgen van de proef in de binnenstad (aanvankelijk was dit helemaal geen proef) zijn zeer onduidelijk. Op de vraag bijvoorbeeld of er nu in de parkeergarage meer of minder inkomsten worden verwacht, bleef de wethouder het antwoord schuldig. Wel enthousiast was de SP-fractie over de nieuwe naam voor de parkeergarage, Parkeergarage Centrum: "Van grote symbolische betekenis. Door deze naam geven we duidelijk aan: De Goese binnenstad kan toe met één parkeergarage".

Het aanvankelijke besluit dat voorlag was zeer verstrekkend. De gemeenteraad zou akkoord gaan met de nieuwe parkeerregimes en de eventuele financiële gevolgen - die nog zeer onduidelijk zijn. Toen Floor van Lamoen in de tweede discussieronde de andere fracties nog eens voorhield waarmee zij dreigden in te stemmen, werd besloten tot een flinke wijziging van het voorstel. De proef werd bekort tot een evaluatie voor 1 maart aanstaande en de binnenstad werd bij de proef betrokken. Hierop gingen de coalitiepartijen overstag, al blijven de financiële aspecten van de proef onduidelijk en is het nut van de proef in de Marconistraat nog steeds zeer onduidelijk.

U bent hier