h

Bushokjes blijven na vragen van SP-fractie

31 januari 2014

Bushokjes blijven na vragen van SP-fractie

Een paar dagen geleden maakte de gemeente bekend dat 10 bushokjes uit Goes zouden verdwijnen. Het zou gaan om 7 gemeentelijke bushokjes en 3 bushokjes van een exploitant. Na vragen hierover door de SP-fractie in de gemeenteraad heeft het college haar besluit echter heroverwogen en blijven de gemeentelijke bushokjes voorlopig open.

In zijn vragen merkte fractievoorzitter Floor van Lamoen op dat het weghalen van de bushokjes tegenstrijdig lijkt met investeringen die er zijn gedaan in de toegankelijkheid. Het college antwoordde dat het niet ging om dezelfde bushokjes als die waarin is geïnvesteerd. De bushokjes die zouden verdwijnen, hebben in het nieuwe provinciale Openbaar Vervoer-plan nauwelijks meer functie. Ze liggen langs zogenaamde "flexlijnen", waarin buurtbussen meer van deur naar deur gaan werken. Wethouder Meeuwisse bleek echter niet helemaal overtuigd dat in dat nieuwe plan inderdaad echt geen rol meer zou zijn voor de bushokjes. Het college heeft daarom besloten om in elk geval tot 1 januari volgend jaar, als het nieuwe plan in werking treedt, de bushokjes te laten stsaan.

Reactie toevoegen

U bent hier