h

Lepelstraat blijft hiaat in verkeersplan

28 februari 2014

Lepelstraat blijft hiaat in verkeersplan

De Lepelstraat in Wolphaartsdijk blijft een hiaat in het verkeersplan. Dit zogenaamde "GVVP" werd gisteravond door de Goese gemeenteraad vastgesteld. Bij monde van fractievoorzitter Floor van Lamoen liet de SP-fractie echter aantekenen het op het punt van de Lepelstraat oneens te zijn.  De Lepelstraat is smal met een smalle stoep en de huizen staan er dicht op de rijbaan. Het is een 30 km weg, ongeschikt en ongewenst als doorgaande route, maar wordt zo toch gebruikt omdat er geen behoorlijk alternatief is.

Bewoners van de Lepelstraat kwamen inspreken om aandacht te vragen voor de leefbaarheid van hun straat. Zij toonden filmbeelden van vele vrachtauto's die door de Lepelstraat rijden en die riskante verkeerssituaties opleveren, met name in combinatie met fietsers. Zij bleven echter met lege handen achter, omdat volgens de meeste fracties een oplossing bij voorbaat te duur zou zijn. Aan de andere kant gaf wethouder Meeuwisse toe dat de aantallen verkeersbewegingen niet voldoen aan het normenkader van het GVVP. Er wordt op dit moment opnieuw door de gemeente geteld hoeveel voertuigen door de straat rijden. Floor van Lamoen zei daarop dat het een stuk overtuigender zou zijn wanneer niet in februari-maart wordt gemeten, zoals nu, maar in het toeristenseizoen, wanneer er nog meer voertuigen door de Lepelstraat rijden. De wethouder zegde dit toe.

Volgens de SP-fractie is het nodig dat er een oplossing voor de situatie in het vooruitzicht komt. Dit SP-standpunt werd bij het besluit aangetekend.

Reacties

Jaren geleden bij een "inspraakavond" met diverse instanties en Wolfertsdiekers al opgemerkt dat de zogenaamde oplossing niets zou oplossen. Maar ik had er geen verstand van! Een oplossing zoals Wilhelminadorp was niet mogelijk omdat er geen lobby was van de politiek, lees inwoners die er woonachtig zijn en zich binnen het circuit bevinden..

Reactie toevoegen

U bent hier