h

SP-fractie bezorgd om mensen op WSW-wachtlijst

6 juni 2014

SP-fractie bezorgd om mensen op WSW-wachtlijst

De SP-fractie heeft gisteravond in de raadscommissie haar zorg uitgesproken over de mensen die nu op de wachtlijst staan om bij de Betho aan de slag te kunnen met een WSW-indicatie. Deze wachtlijst vervalt per 1 januari 2015 en mensen die dan nog op de wachtlijst staan vallen onder de veel ongunstiger Participatiewet. Op 1 januari van dit jaar stonden in de gemeente Goes 25 mensen op de wachtlijst (in heel het Bethogebied, Bevelanden en Tholen, gaat het om 79 mensen).

Fractievoorzitter Floor van Lamoen vroeg aan wethouder André van der Reest of er al duidelijk was of op deze wachtlijst ook mensen staan die dit jaar niet geplaatst kunnen worden. "Of blijven deze mensen in onzekerheid tot 31 december dit jaar"? De wethouder hield zich echter op de vlakte en gaf aan dat het streven is zo min mogelijk mensen op de wachtlijst te hebben aan het eind van dit jaar.

Op de agenda stond het jaarverslag en de begroting van de Betho. De Betho heeft door scherp beleid een reserve op weten te bouwen waarmee tekorten door de invoering van de participatiewet in zelfs tot 2020 kunnen worden opgevangen. De Betho kreeg hiervoor lof toegezwaaid van de SP en alle andere fracties.

Reactie toevoegen

U bent hier