h

SP-motie WSW-wachtlijst haalt het niet

22 juni 2014

SP-motie WSW-wachtlijst haalt het niet

De motie die SP-raadslid Astrid de Jong afgelopen donderdag indiende over de WSW-wachtlijst kreeg alleen steun van de PvdA en heeft het dus niet gehaald. In de motie pleitte de SP-fractie ervoor om alles op alles te zetten om mensen die al op 31 december een WSW-indicatie hadden en bij de Betho op de wachtlijst stonden dit jaar aan een betrekking bij de Betho te helpen. Het gaat om 25 mensen. Als zij op 1 januari 2015 nog niet in dienst zijn van de Betho verliezen zij namelijk hun rechten en vallen ze onder de Participatiewet. Dat scheelt deze mensen vanaf 2015 duizenden euro's per jaar. De SP vroeg daarom aan het college om in het derde kwartaal een duidelijk beeld te geven van het aantal mensen dat zo de boot dreigt te missen en hiervoor een plan op te stellen.

Veel fracties vonden dat het college al voldoende doet (zij spant zich al in om zoveel mogelijk mensen in dienst te krijgen binnen de huidige regels) en waren bang dat dit veel extra kosten met zich mee zou brengen. Portefeuillehouder André van der Reest (SGP-CU) vond dat een deel van de motie overbodig was, omdat het college zich al inspant en de invoering van de participatiewet in september al aan de orde zal komen. Hij liet echter ook doorschemeren dat hij geen zin had om eventueel extra middelen in te zetten voor deze mensen, die dan drukken op het participatiebudget. Je kunt het geld maar een keer uitgeven, zo stelde hij. Ronduit venijnig reageerde hij op het in de motie gestelde dat er een willekeurige component zit in de tijd waarop mensen op de wachtlijst staan. Er wordt geen willekeur bedreven bij het afwikkelen van de wachtlijst, zo stelde hij. Dat klopt, maar de doorstroming heeft op zichzelf iets willekeurigs, zo legde Astrid de Jong uit. Terwijl de participatiewet op 1 januari 2015 ingaat, blijkt het van belang hoe lang tevoren je een WSW-indicatie hebt gekregen om nog onder de oude regels te blijven vallen. En ook je persoonlijke situatie, en daarmee wat voor plaats je bij de Betho nodig hebt, heeft nog invloed.

Tenslotte toverde de portefeuillehouder nog het getal van 35 personen uit de hoge hoed, daarmee suggererend dat er 35 mensen op de wachtlijst stonden per 31 december 2013. Henk Hoogerland van de Partij voor Goes twijfelde namelijk openlijk aan het door de SP genoemde getal van 25, afkomstig uit het jaarverslag van de Betho zelf. Bij navraag achteraf bleek 35 te slaan op de huidige wachtlijst. Jammer dat de wethouder zo met onjuiste informatie de angst voor hoge kosten aanwakkerde.

Reactie toevoegen

U bent hier