h

Structureel te weinig plaatsen nachtopvang daklozen

1 juni 2014

Structureel te weinig plaatsen nachtopvang daklozen

Bij de koude-opvang voor daklozen in Vlissingen, die werkt voor vrijwel heel Zeeland, zijn structureel minder plaatsen dan waar behoefte aan is. In 2012 was er gemiddeld 4,4 plaats te weinig, in 2013 was dat aantal 2,7. Dit antwoordt het college op vragen van de SP-fractie uit februari. De vragen waren te laat beantwoord, omdat men meer informatie nodig had en er een formatie tussendoor speelde. De SP heeft hiervoor begrip.

De SP-fractie vroeg verder of uitbreiding van de opvang en misschien spreiding, zoals naar Goes, een optie zou zijn, vanwege de tekorten. Koude-opvang in Goes is echter Zeeuwsbreed niet aan de orde, aldus het college. Uitbreiding van de nachtopvang kost natuurlijk meer geld, daarom proberen de Zeeuwse gemeenten, via het "Zeeuws Kompas" om tot een betere begeleiding van daklozen richting zelfstandig wonen. De gemeente Goes is aangewezen om te komen met een samenhangend plan. Hierin zal meer decentrale opvang en begeleiding een rol spelen, waarin ook Goes in beeld komt.

De SP-fractie in Goes vind dat verbetering van de begeleiding een goede zaak is en ziet de uitgewerkte plannen tegemoet. Uiteindelijk kan goede begeleiding leiden tot minder daklozen en zo ook tot minder behoefte aan koude-opvang.

 

Reactie toevoegen

U bent hier