h

Het dubbele gevoel van de decentralisaties

29 november 2014

Het dubbele gevoel van de decentralisaties

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd een hele rij verordeningen behandeld die de "decentralisaties" van de AWBZ verzorging, Participatiewet en de Jeugdzorg moeten regelen. Heel ingewikkelde materie, waar een flinke bezuiniging door het rijk achter shuilgaat. Duidelijk is ook al dat een en ander gaat leiden tot ontslagen. Onlangs maakten Allévo en Juvent al bekend dat er banen gaan verdwijnen. Dat kan ook niet anders als er miljoenen worden gekort in een sector waar vrijwel alle geld gebruikt wordt voor lonen. De gemeente heeft nog eigen geld bijgelegd, maar dat weegt niet op tegen de bezuinigingen. Wrang is het wel.

Het college heeft zijn best gedaan er van te maken wat er van te maken valt, zo beaamde SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen, maar de ontslagen en forse bezuinigingen blijven het een dubbel gevoel geven. "Het ziet er op papier goed uit, maar de praktijk kan weerbarstig zijn" waarschuwde Van Lamoen. Een waarschuwing die herhaald werd door enkele andere partijen. De raad wil daarom regelmatig op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen - iets wat het college toezegde.

Namens de SP vroeg Van Lamoen aandacht voor een drietal zaken:

  • Zorg voor overduidelijke communicatie. Nu zijn veel mensen onzeker en lijden er psychisch onder. Veel zaken zijn nog onduidelijk. Communiceer daarom veel, persoonlijk en geef ook duidelijk een tijdspad. Het college gaf aan daar duidelijk mee bezig te zijn.
  • Mantelzorgers spelen een zeer grote rol en moeten zo goed mogelijk ondersteund worden. De SP diende, gesteund door D66 en PvG, een voorstel in waarin het college werd gevraagd om mensen bewust te maken dat ook als er geen hulp van de gemeente nodig is, omdat alles met mantelzorg wordt opgelost, het toch goed is een hulpvraag in te dienen. De mantelzorgers kunnen dan in aanmerking komen voor een "blijk van waardering" en bij uitval van de mantelzorg kan er snel en doeltreffend worden gereageerd. D66 diende daarnaast een voorstel in, gesteund door SP, PvG en PvdA, om ook verder te onderzoeken welke ondersteuning mantelzorgers nodig hebben. Beide voorstellen werden door het college overgenomen.
  • Bij de decentralisaties is ook de financiële tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten naar de gemeente gekomen. De regeling daarvoor is nog niet vastgesteld. Nogal laat, aldus de SP en het gaat om voor de betrokkenen flinke bedragen. In een motie vroeg de SP daarom, gesteund door PvG en D66, om voor het kerstreces met een regeling te komen. Wethouder André van der Reest beaamde dat het belangrijk is dat die regeling snel komt. De regeling zit ook in de pen, hij schetste hoe het er ongeveer uit zou komen te zien. Om overleg met andere gemeenten in GR De Bevelanden mogelijk te maken was het kerstreces volgens hem echter te vroeg om met de regeling te komen. Hij zegde toe alles te doen om het in januari rond te krijgen. Deze toezegging was voor de drie indienende partijen vooralsnog voldoende.

Reactie toevoegen

U bent hier