h

Tegenprestatie als stap richting werk

29 november 2014

Tegenprestatie als stap richting werk

De tegenprestatie uit de participatiewet wordt in Goes gebruikt om mensen weer een eerste stap richting werk te laten zetten. SP-raadslid Astrid de Jong, ondersteund door PvG en D66, diende een voorstel in om iedereen die een half jaar tegenprestatie levert ook een volgend aanbod te doen voor een stap richting werk ("reïntegratie") .  Het college van B&W nam dit voorstel in de raadsvergadering van afgelopen donderdag over. Hierdoor kan serieus werk gemaakt worden van het helpen van langdurig werklozen, die vaak weinig begeleiding meer krijgen en zo langdurig in de "kaartenbak" staan.

In de Goese regelgeving voor de tegenprestatie (die wordt in elke gemeente apart vastgesteld) wordt die vooral voor deze groep "met een grote afstand tot de arbeidsmart" gebruikt. Er wordt rekening gehouden met persoonlijke situatie, persoonlijke wensen en kwaliteiten en met vrijwilligerswerk dat al wordt gedaan. Als er noodzakelijke mantelzorg wordt verricht, dan wordt geen tegenprestatie opgelegd. De tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing. Als iemand een tegenprestatie krijgt opgelegd, mag hij of zij eerst vier weken een alternatieve tegenprestatie zoeken.

De SP heeft de nodige bedenkingen tegen het verplichte karakter van de tegenprestatie, evenals de PvdA en PvG, zo bleek in de raadsvergadering. Bij eerdere experimenten in Walcheren bleek het handhaven van de verplichting tijdrovend en duur. Astrid de Jong vroeg aan het college dit aspect in de gaten te blijven houden. Ook wees zij erop dat het belangrijk is dat de tegenprestatie in de eigen omgeving wordt verricht. Dan is er de meeste kans op versterken van het netwerk voor de betrokkene. Bovendien zou een tegenprestatie ver weg als straf voelen, en dat moet het absoluut niet worden.

De Jong erkende ook dat de waarborgen die in de Goese regels zijn opgenomen voor het grootste deel tegemoet komen aan de bezwaren die de SP-fractie had tegen het verplicht opleggen van de tegenprestatie. Door het overnemen van haar voorstel is bovendien de tegenprestatie ook nuttig voor de betrokkene zelf. Op deze wijze vond de SP-fractie de invulling uiteindelijk acceptabel.

Reacties

De participatiewet is gewoon in strijd met Europese regels en de rechten van de mens. Onbegrijpelijk dat de SP in stemt met VERPLICHT werken onder minimum loon omdat anders korting volgt op de uitkering. Sociaal denken blijkt in Goes wel erg ver weg

Wij van SP Goes zijn ook geen voorstander van de participatiewet.
Op het moment dat wij deze wet in de gemeenteraad behandelen en we weten dat we het uitvoerend beleid niet kunnen tegenhouden, zoeken we naar een constructieve bijdrage waarbij we de scherpe kanten van dit beleid zoveel mogelijk er afhalen. Dit is beter dan tegenstemmen en niks aan het beleid veranderen.
In Goes hebben we dan ook een veel socialer beleid dan in andere gemeenten en wordt er echt goed gekeken naar de eigen inbreng van de burgers.
Helaas kunnen wij in de gemeenteraad dit landelijk beleid niet tegenhouden. Wij begrijpen uw frustratie en blijven ons sterk maken voor een goed en sociaal beleid in de gemeente Goes.

op dit moment moet ik een tegenprestatie voeren van 32 uur. dit is volgens de participatie wet dat ik een tegenprestatie moet uitvoeren. in het beleid van Goes ten opzichte van de participatie wet zou dat 16 uur zijn voor een periode van 12 maanden waarna een onderbreking van de tegenprestatie is van minimaal 3 maanden. daarna kan weer een tegenprestatie geëist worden. er zijn genoeg collega's die er 2-3 jaar aan een gesloten zitten.

hoe zit dat?

Reactie toevoegen

U bent hier