h

Huurdersbijeenkomst in Kortgene groot succes

11 december 2014

Huurdersbijeenkomst in Kortgene groot succes

De huurdersbijeenkomst die 10 december op initiatief van de SP-werkgroep Noord-Beveland werd gehouden was een groot succes. Ongeveer 50 mensen, huurders en belangstellenden bezochten de bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst was het presenteren van de uitslag van de enquête die door SP-leden afgelopen zomer is afgenomen onder huurders van RWS-woningen. Daarnaast deed de SP ook een aantal aanbevelingen naar de RWS.

Remi Poppe, oud SP-Tweedekamerlid, leidde de bijeenkomst. Hij gaf aan dat mensen zich bedreigd voelen zodra ze het idee krijgen dat ze hun huis zouden kunnen kwijtraken. “Je huis is je tweede huid. Daar staan jouw spullen, dat is jouw stekkie en daar moeten anderen afblijven, anders word je bang en onzeker”. Dat waren woorden van Remi Poppe.

Uit emotionele reacties van bewoners bleek hoe juist dit was. Er bestaat onder huurders van de oudere RWS huurwoningen grote onzekerheid over de nabije toekomst. Wordt hun woning gesloopt of gerenoveerd?

Maarten Sas, directeur van de RWS, gaf daar antwoord op. De RWS is op dit moment informatie aan het verzamelen en bezig met het opstellen van  concept-plannen voor alle kernen van Noord-Beveland. Nadat alle informatie is verwerkt, inclusief de SP-enquête, worden per kern de inwoners uitgenodigd om hun mening te geven over het concept.

Remi Poppe vulde dit verhaal aan met de mededeling dat wettelijk is vastgelegd dat als 30% van de betrokken huurders het plan afwijst, dit niet mag doorgaan.

Hieruit blijkt dat het oprichten van een bewonerscomité noodzakelijk is. Een bewonerscomité kan medehuurders mobiliseren en eventueel samen met huurdersvereniging  “de Bevelanden” in gesprek gaan met de RWS.

Het oprichten van een bewonerscomité was dan ook een ander doel van de bijeenkomst. Inmiddels is het comité in oprichting uitgebreid.

Veel aanwezigen noemden de communicatie met de RWS onvoldoende. De heer Sas noemde de mogelijkheden om in contact te komen met de RWS en zegde toe met een aantal aanwezigen persoonlijk in gesprek te gaan over de staat van hun huurwoning of woonsituatie.

Behalve over de plannen van de RWS een aantal woningen op Noord-Beveland aan te passen of te slopen, werd er ook gesproken over de huurverhogingen van de afgelopen twee jaar en de dreigende huurverhoging in 2015. Het beleid van het huidige kabinet leidt tot afbraak van de sociale huursector. Veel mensen komen in de problemen door de huurverhogingen van 4% per jaar of meer.

Het aantal mensen dat moet rondkomen van een minimum inkomen groeit en de huren blijven stijgen.

De SP start een actie “huur te duur”.  Deze actie is er op gericht de huurverhoging van 2015 te voorkomen. Aan de heer Sas werd gevraagd of hij deze actie zou ondersteunen. Sas antwoordde dat de RWS de zorg over de toenemende huurprijs deelt. Dit beleid kan ook volgens de RWS niet blijven omdat steeds meer mensen in financiële nood komen.  Als directeur van een organisatie heeft hij echter wel de verantwoordelijkheid om deze organisatie financieel gezond te houden.

De heffing die de RWS in 2015 zal moeten betalen aan de belastingdienst zal ongeveer 4,8 miljoen euro bedragen. Dat geld zal er dan wel moeten zijn.

Belangrijk is dat huurders in Nederland samen met de  woningcoöperaties en woningbouwverenigingen een statement maken naar de minister van volkshuisvesting. De RWS lijkt daar niet afwijzend tegenover te staan.

Dat de avond een succes was bleek vooral  uit de hoge opkomst, maar was  ook te danken aan de inbreng van Maarten Sas van de RWS en Remi Poppe van de SP.

Reacties

Jammer dat wij niet uitgenodigd waren op de bijeenkomst!!!!!

Als het goed is, heeft de aankondiging in het gele krantje gestaan.

Reactie toevoegen

U bent hier