h

Motie VRZ unaniem aangenomen

17 februari 2017

Motie VRZ unaniem aangenomen

De gemeenteraad van Goes heeft donderdagavond een motie van SP en D66 over de problemen in de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) met algemene stemmen aangenomen. De motie roept het bestuur van de VRZ op om zichzelf en elkaar de maat te nemen en te kijken of de juiste persoon nog wel op de juiste plek zit. In de motie staan een aantal kritiekpunten op vooral het dagelijks bestuur. De gemeenteraad werd laat en zeer mondjesmaat geïnformeerd. Op klokkenluiders die zaken aanhangig maakten afwerend en negatief gereageerd. Ze werden in de pers weggezet als rancuneus door de voorzitter, burgemeester Lonink van Terneuzen. Deze laatste was veel te close met de directrice, die inmiddels het veld heeft moeten ruimen. Alle fracties gingen mee in deze kritiek of gingen nog verder. Het is nu aan de burgemeesters - zij zijn automatisch lid van het bestuur - om serieus werk te maken van een kritische terugblik en vooruitblik. Wat de SP-fractie betreft, en meerdere andere fracties in de raad spraken dat uit, zou Lonink moeten stoppen als voorzitter.

Bestuur Veiligheidsregio moet zichzelf de maat nemen, PZC 17-2-2017

Reactie toevoegen

U bent hier