h

SP Goes wil snel een toelage voor thuiswonende gehandicapte studenten

27 maart 2019

SP Goes wil snel een toelage voor thuiswonende gehandicapte studenten

Goes betaalt nul euro per maand als toelage voor thuiswonende studenten met een beperking. Terwijl meerdere andere gemeenten in Zeeland meer dan 250 euro per maand geven en de Tweede Kamer heeft uitgesproken dat die toelage naar 300 euro per maand gaat. SP Goes vindt dat dat snel moet veranderen. Daarover heeft ze vragen gesteld aan het Goese college van B&W.

De vragen zoals die zijn gesteld:

Geacht college,

 

Gisteren kwam de gemeente Goes in het nieuws bij Omroep Zeeland, maar helaas niet met een positief bericht. Dientje Kreeft uit Kloetinge deed haar verhaal als thuiswonende studente met een beperking, die in Goes geen toelage krijgt. https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/111907/Dientje-hoopt-eindelijk-geld-te-krijgen-voor-haar-studie-maar-dat-kan-nog-jaren-duren

Deze toelage is bedoeld om studenten met een beperking, voor wie het studeren vanwege die beperking al niet eenvoudig is en die daarnaast niet ook nog een baantje kunnen hebben, een steun in de rug te geven.

 

De Tweede Kamer heeft in februari ingestemd met een toelage van 300 euro per maand. (https://nos.nl/artikel/2271965-student-met-beperking-mijn-toelage-wordt-bijna-vertienvoudigd.html) Er blijken momenteel tussen gemeenten grote verschillen in de hoogte van de toelage. In Goes is blijkens het nieuwsitem op Omroep Zeeland de studietoelage voor thuiswonenede studenten met een beperking nul euro, dit in tegenstelling tot de Walcherse gemeenten, Terneuzen, Hulst en Schouwen-Duiveland. Er wordt landelijk maar een fractie van het voor dit doel beschikbaar gestelde bedrag inderdaad besteed aan de toelages.

 

Gemeld wordt dat de Zeeuwse gemeenten wachten met actie op of aanpassing van de gemeentelijke regels op reactie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dat een landelijke regeling nog jaren op zich kan laten wachten.

 

Ik heb hierover de volgende vragen:

  1. Klopt het overzicht bij Omroep Zeeland, waarin staat dat aan thuiswonende studenten met een beperking in Goes geen toelage wordt verstrekt, terwijl dat in vier andere Zeeuwse gemeenten meer dan 250 euro per maand is?
  2. Is het correct dat de gemeente voor eventuele aanpassing een reactie van het ministerie afwacht en zo ja hoe lang denkt het college dat dat gaat duren?
  3. Deelt het college de mening van de SP-fractie dat de regelgeving in Goes moet worden aangepast, nu door de Tweede Kamer een bedrag van 300 euro per maand is goedgekeurd en terwijl andere Zeeuwse gemeenten ook een substantieel bedrag per maand als toelage toekennen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de raad dan binnen een termijn van enkele maanden een voorstel tegemoet zien?

 

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Floor van Lamoen, SP-fractie.

Reactie toevoegen

U bent hier