h

Meer betalen voor voedsel?

19 juni 2019

Meer betalen voor voedsel?

Consumenten moeten meer betalen voor voedsel? Mevrouw Schouten is een beetje mis. Minister Schouten neemt het op voor de boeren en tuinders die al jarenlang te weinig betaald krijgen voor hun producten en hun werk. Daar is de SP het helemaal mee eens. De prijs die boeren en tuinders krijgen voor hun producten is laag, veel te laag. Maar het zijn niet de consumenten die te weinig betalen.

Boeren en tuinders is jarenlang voorgehouden dat zij moesten investeren in veel en goedkoop produceren. Nu moeten boeren en tuinders gaan investeren in duurzaam produceren. Natuurlijk moeten zij die investering ergens van kunnen betalen en terugverdienen. En natuurlijk mag die rekening niet alleen bij kleine ondernemers (want dat zijn veel boeren en tuinders veelal) neergelegd worden.

Maar mevrouw Schouten slaat in haar redenering dat de consument dus maar meer moet gaan betalen een stap over.

Het is niet de consument die bepaalt welke prijs de boer en tuinder krijgt voor zijn product. Het zijn de grote supermarktketens die deze prijs bedingen. Er is niet eens sprake van onderhandeling. Grote supermarkten bepalen de prijs en zij maken de winst.

Wie moet er dus een eerlijke prijs gaan betalen?

Niet de consument die al sinds januari meer btw is gaan betalen. Het zijn de grote supermarkten die een eerlijke prijs moeten gaan betalen voor ons voedsel en dat dus deze keer NIET hoeven doorberekenen naar de consument.

Eerlijke prijzen voor boeren, eerlijke prijzen voor de bevolking!

Reactie toevoegen

U bent hier