h

Motie zwemveiligheid

19 september 2019

Motie zwemveiligheid

Foto: Astrid de Jong / Motie zwemveiligheid

Tijdens de behandeling van de beweegvisie in de debatraad heeft de SP onder andere aandacht gevraagd voor de zwemveiligheid in onze waterrijke gemeente.

De beweegvisie moet er voor zorgen dat bewegen voor iedereen toegankelijk is. Oud of jong, met een beperking of een smalle beurs, iedereen mag meedoen.

Het jeugdsportfonds in Goes is prima geregeld. De SP zou ook graag een fonds voor mensen boven de 18 jaar zien die minder te besteden hebben.  Op basis van vergoeding ipv declaratie zoals dat nu is via het declaratiefonds. Hierdoor wordt de drempel om mee te doen weggenomen. Wethouder Van Der Reest zegde toe dit mee te nemen in het onderzoek voor de uitwerking van het komende armoedebeleid.

Bij Zeeland denkt men aan water!

In het nieuws zien we een regelmatig terugkerend item, de zwemvaardigheid neemt af onder de bevolking. 

De reddingsbrigades hebben het hier druk mee. Kinderen leren minder goed te zwemmen en houden hun zwemvaardigheid minder goed bij. Gelukkig heeft Goes de mogelijkheid om scholen te ondersteunen die schoolzwemmen aanbieden.

Een A en B zwemdiploma is niet genoeg in open water om de zwemveiligheid te garanderen. Daarnaast is het C- diploma via schoolzwemmen vaak niet haalbaar.

De SP vraagt daarom de gemeente Goes aandacht te hebben voor het C-diploma middels de motie Zwemveiligheid. Deze motie werd mede ingediend door Groen Links, PvdA en Nieuw Goes.

Helaas heeft de motie het niet gehaald alleen de indienende partijen waren voor de motie.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier