h

Gemeenteraad Goes stelt voorwaarden aan samenwerking

2 april 2011

Gemeenteraad Goes stelt voorwaarden aan samenwerking

De gemeenteraad van Goes heeft donderdag 31 maart voorwaarden gesteld aan de nauwe samenwerking van de vijf Bevelandse gemeenten. De ambtenaren op het gebied van ICT, Personeel & Organisatie, facilitaire zaken, BOA's, gemeentelijke belastingen, sociale zaken en de omgevingsdienst zullen worden samengevoegd in één organisatie. De SP-fractie gaf eerder in de commissievergadering aan dat zij bij de gekozen samenwerkingsvorm bezorgd is over het gebrek aan democratische controle en het gebrek aan doelen. Hierdoor zou de organisatie gemakkelijk een eigen leven kunnen gaan leiden. Twee wijzigingsvoorstellen op het raadsbesluit, een van de SP en een van VVD-CDA-PvdA-SGP/CU, komen aan deze bezwaren voldoende tegemoet. Deze wijzigingsvoorstellen kregen raadsbrede steun en ook het college kon met de inhoud van de voorstellen instemmen. Daarop werd de toestemming voor de samenwerking door de raad unaniem goedgekeurd.

De wijzigingsvoorstellen hielden in dat als er echt ambtenaren worden overgeheveld, de raad instemmingsrecht krijgt en dat er een invoeringsplan bij zit. Na drie jaar wordt de nieuwe organisatie geëvalueerd en na vijf jaar nogmaals, waarbij de raad de mogelijkheid krijgt om de stekker er uit te trekken. Opmerkingen van de raad over de jaarlijkse begrotingen en beleidsplannen van de nieuwe organisatie worden of verwerkt in de definitieve stukken, of er worden argumenten gegeven waarom niet. De opmerkingen kunnen dus niet "zomaar" terzijde worden geschoven.

SP: Samenwerken onder voorwaarden
Tekst SP-Amendement

U bent hier