h

Asbest Nijverheidscentrum dure grap

10 juli 2011

Asbest Nijverheidscentrum dure grap

Het opruimen van het asbest dat vrijkwam bij de brand van het Nijverheidscentrum afgelopen februari heeft ruim €555.000 gekost. De gemeente heeft hieromtrent een claim bij de verzekering ingediend. Dat blijkt uit beantwoording van de vragen die de SP-fractie hiernaar stelde. Ook hebben zich drie bedrijven met claims gemeld. Het college ziet echter geen reden om tot sanering over te gaan. Een deel van de gebouwenvoorraad van de gemeente is nieuw (geen asbest) of zal op termijn gesloopt worden. In overige gevallen voert de gemeente wel een inventarisatie uit bij verbouwingen. Het college belooft wel nog meer aandacht aan het asbest-aspect bij nieuwe aankopen te besteden en eventuele risico's te verzekeren. De SP-fractie is teleurgesteld, al kan zij begrip opbrengen dat niet voor sanering wordt gekozen voor sanering van panden die gesloopt gaan worden. Het gaat daarbij niet enkel om financiële aspecten, maar juist ook om gezondheid. Met name asbestdaken geven asbestvezels af in de omgeving als zij ouder worden en verweren.

SP wil sanering gemeentelijk asbest
Brand Houtkade kostte Goes ruim half miljoen, PZC 9 juli 2011

U bent hier