h

Na verzoek SP is strooibeleid vastgelegd

2 december 2011

Na verzoek SP is strooibeleid vastgelegd

Het Goese strooibeleid is aangepast, opgeschreven en vastgelegd. Daarmee is het college tegemoetgekomen aan vragen van de SP-fractie. Die had begin dit jaar schriftelijke vragen gesteld over het strooien in Goes, naar aanleiding van de langdurige gladheid van afgelopen winter en de problemen die daardoor werden veroorzaakt. De SP-fractie vroeg toen te kijken naar een aantal knelpunten en met name om het beleid ook op te schrijven. Dat is nu gebeurd.

Meest in het oog sprong sprong afgelopen jaar het ongeval van Jorian v.d. Hoek die op weg naar school uitgleed en zijn dijbeen brak in de Violenstraat. In het nieuwe gladheidsbestrijdingsplan wordt daarom extra aandacht gegeven aan routes rond scholen.

Het strooibeleid kon op brede steun rekenen in de raadscommissie van gisteravond. Wel vroegen de meeste fracties om de communicatie niet te beperken tot het publiceren van een kaart met strooiroutes op de website. SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen vergeleek zo'n kaart met een bord spaghetti, waar veel mensen geen wijs uit worden. De wethouder zegde toe dat er gekeken zal worden naar een aanvullende presentatie, bijvoorbeeld door in te zoomen op een buurt en door het opsommen van de straatnamen van de strooiroutes.

Goes moet strooibeleid krijgen SP Goes, 1 februari 2011
Goese fracties willen betere communicatie strooiroutes PZC, 2 december 2011 (online)

U bent hier