h

Succes SP Goes: toelage studenten met een beperking

24 mei 2019

Succes SP Goes: toelage studenten met een beperking

De gemeente Goes zal aanvragen voor een gemeentelijke toelage voor studenten met een beperking ook honoreren aan thuiswonenden. SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen haalde deze toezegging binnen tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteravond. De SP had eerder in schriftelijke vragen hier op aangedrongen. Bovendien zal de gemeente aanvragen honoreren met een hoger bedrag van 300 euro dan de huidige verordening aangeeft.

Beide toezeggingen van het college steunen op een beroep op de hardheidsclausule die in de verordening staat. Zo'n clausule geeft de gelegenheid van de regels af te wijken bij een ongewenst of onredelijk gevolg van harde toepassing. Het college bleek gevoelig voor de SP en mede-indieners Groen Links, PvdA en Nieuw Goes van een motie om de verordening aan te passen. Studenten met een beperking moeten immers meer moeite doen dan andere studenten om hun studie te volgen en kunnen daarnaast bijvoorbeeld niet ook nog een baantje hebben. In plaats van de verordening aan te passen, kwam het college met deze manier de ruimere regels die er landelijk komen meteen toe te passen.

Reactie toevoegen

U bent hier