h

Uitvoering SP-motie gratis ID-kaart voor minima

24 mei 2019

Uitvoering SP-motie gratis ID-kaart voor minima

Gisteren heeft de gemeenteraad van Goes unaniem ingestemd met de mogelijkheid voor minima om via het declaratiefonds de kosten voor een ID-kaart te vergoeden. Hiermee is uitvoering gegeven aan een motie die de SP indiende om een gratis ID-kaart te regelen voor jongeren in minimagezinnen. Deze motie werd in november door de gemeenteraad aangenomen. De uitwerking is zelfs nog wat uitgebreid, zodat ook volwassenen de kosten van een ID-kaart via het declaratiefonds vergoed kunnen krijgen. Fractievoorzitter Floor van Lamoen toonde zich in zijn nopjes met deze uitwerking door het college.

Reactie toevoegen

U bent hier