h

Nieuws van de afdeling

4 september 2010

Onderzoek naar gebruik Transferium

Op 11 en 14 september zal er onderzoek worden gedaan naar het gebruik van het Transferium in Goes. In het kader van de Autovrije Dag in Goes zullen de gebruikers van het Transferium worden geënquêteerd. SP-raadslid Loes Passieux zal haar diensten als enquêteur aanbieden. Het college van B&W wil het gebruik van het Transferium evalueren, maar overweegt het vooral te sluiten.De SP in Goes is van mening dat het Transferium in een duidelijke behoefte voorziet, dat die behoefte nog beter kan worden benut. Sluiting is wat de SP betreft niet aan de orde.

Lees verder
14 augustus 2010

Rapport meldpunt regiotaxi op komst

Afgelopen mei heeft de SP-afdeling Goes een meldpunt geopend over de WMO-regiotaxi. Dit nadat signalen van gebruikers niet overeenstemden met signalen vanuit de vervoerder dat de regiotaxi verbeterde. In enkele weken tijd ontving het meldpunt 120 klachten.

Lees verder
9 augustus 2010

SP Goes stelt vragen over teveel verstrekte parkeervergunningen

De gemeenteraadsfractie van de SP in Goes heeft schriftelijke vragen gesteld over het feit dat er in het centrum van Goes meer parkeervergunningen zijn verstrekt dan er beschikbaar zijn. Nieuwe bewoners van die gebieden komen op een wachtlijst, en moeten met "dagdeelkaarten" hun parkeerplaats betalen. Wanneer het teveel verstrekken van parkeervergunningen leidt tot het niet kunnen vinden van parkeerplaatsen, vindt de SP dat de kosten van de vergunning gedeeltelijk moeten worden terugbetaald. Ook sluit de SP zich aan bij de Bewonersorganisatie Centrum, die vraagtekens stelt bij de aantallen vergunningen die aan sommige bewoners worden verstrekt die een eigen garage hebben.

Lees verder
20 juli 2010

Woningbouw in Goes - hoe verder?

De SP in Goes is de verkiezingen ingegaan met een duidelijke boodschap dat er in Goes teveel woningbouw op stapel staat. Met Goese Schans, Aria, Mannee en Riethoek staan er bijzonder veel woningen op het programma, met ook nog eens veel woningen in het duurdere segment. Er wordt meer gebouwd dan op grond van de bevolkingsprognoses, die over kortere of langere tijd zelfs krimp aangeven, nodig is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier