h

Nieuws uit 2013

21 november 2013

Nader onderzoek naar nota's alfahulpen

Het samenwerkingsverband SWVO in de Oosterschelderegio gaat nota's voor alfahulpen controleren die door zorgaanbieders zijn ingediend bij het CAK. Het betreft nota's vanaf 1 januari 2012 die zijn ingediend voor huishoudelijke hulp die door alfahulpen is verleend. Aanleiding is dat de SP-fractie schriftelijke vragen aan het college van B&W stelde afgelopen juni. De SP wilde meer weten over nota's die een aantal cliënten ontvingen van het CAK, waarin een te hoog bedrag voor de alfahulpen werd aangegeven.

Lees verder
20 november 2013

Floor van Lamoen weer lijsttrekker SP Goes

De ledenvergadering van de SP-afdeling Goes heeft net als in 2010 Floor van Lamoen als lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Goesenaar Floor van Lamoen (47) is fractievoorzitter van de SP sinds 2010, toen de SP voor het eerst in de Goese gemeenteraad kwam. In het dagelijks leven is hij leraar wiskunde. Nummer twee op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen is Loes Passieux uit Goes, werkzaam in de GGZ en het tweede zittende raadslid van de SP-fractie. Steunfractielid Jopie van den Tillart uit Goes staat op de derde plaats, gevolgd door Astrid de Jong (Kloetinge) en Hannah van den Boomgaard (Goes).

Lees verder
18 november 2013

Goes krijgt afrit A58

Vandaag is bekend geworden dat aan de zuidkant van Goes een nieuwe afrit zal worden aangelegd van de A58. Deze afrit vlakbij het ziekenhuis, een van de wensen van het Goese SP-verkiezingsprogramma 2010-2014, draagt er aan bij de verkeerssituatie in Goes sterk te verbeteren.

Lees verder
2 november 2013

Kom 30 november naar Utrecht

Vandaag heeft de Goese SP met een kraam op de markt mensen opgeroepen om op 30 november naar de manifestatie "koopkracht en echte banen" van de FNV te komen. De folders met oproep voor deze demonstratie vonden gretig aftrek!

Lees verder
26 oktober 2013

Enquête openbaar busvervoer Zeeland

De SP in Zeeland maakt zich zorgen over een aantal punten zoals die in het Beleidsplan Openbaar Vervoer Zeeland 2015/2025 zijn opgenomen, waardoor mogelijk weer buslijnen gaan verdwijnen en vervangen worden door buurtbussen gereden door vrijwilligers. Om de mening van chauffeurs en gebruikers te onderzoeken heeft de SP in Zeeland een enquête opgezet.

Lees verder
25 oktober 2013

Inwoners en winkeliers binnenstad dupe van dereguleringsdrift

Gisteren kondigde burgemeester Verhulst aan dat het college weer voorstellen zal doen om in de APV regels voor straatmuzikanten op te nemen. Deze waren ruim een jaar geleden geschrapt omdat de gemeenteraad graag naar minder regels toe wilde, deregulering. De SP was destijds niet enthousiast over het schrappen van de regels. Zij ondersteunt daarom de beslissing van Verhulst van harte, ook omdat duidelijk is gebleken dat winkeliers en bewoners in de binnenstad overlast ondervinden van de straatmuziek. Voor de SP-fractie geeft deze zaak maar eens aan dat deregulering, het schrappen van regels, geen doel op zichzelf moet zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier