h

Nieuws uit 2016

24 oktober 2016

Zorgen om nieuwe parkeerregels

De SP in Goes is bezorgd over het vervanging van de parkeerkraskaarten voor bezoekers. Deze kaarten kunnen bewoners van parkeerzones uitdelen aan hun bezoek, die de kaart met datum en kenteken achter de voorruit kunnen leggen. Dat systeem wordt vervangen door een online registratiesysteem. Bewoners moeten dan kentekens van hun bezoek aanmelden op een website van de gemeente. De SP vindt dat ongewenst. "De overheid wordt zo wel erg precies geïnformeerd over elementen uit de persoonlijke levenssfeer van de vergunninghouder". De SP-fractie heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college, dat de nieuwe regels via het gemeenteblad Samenspel bekend maakte.

Lees verder
20 oktober 2016

College steunt SP: sturen ontvangstbevestiging hoort

Het Goese college is het eens met de SP-fractie dat het sturen van een ontvangstbevestiging voor financiële aanvragen erbij hoort. GR De Bevelanden was hiermee gestopt, wat leidde tot vragen bij SP-gemeenteraadslid Astrid de Jong.  Niet verzenden van een ontvangstbevestiging leidt immers tot onzekerheid of de aanvraag wel is ontvangen. En het doet afbraak aan transparantie. Het college heeft toegezegd dit met GR De Bevelanden op te nemen.

Lees verder
15 september 2016

Politiek cafe in Goes met Sadet Karabulut.

Foto: SP Goes

Vrijdag 9 sepember vond het tweede politiek cafe plaats georganiseerd door de Goese afdeling van de SP.
Het thema was: werken zonder loon, een goede zaak?

Lees verder
13 september 2016

Een enquête is ook politiek

De gemeente Goes, lees het college van B&W, heeft de inwoners een enquête voorgelegd om daarin aan te geven waarop moet worden bezuinigd. Een mooie manier om gewone mensen erbij te betrekken? Dat had het kunnen zijn. Maar wat de SP zag, was een sturende enquete, die mensen manipuleert richting harde keuzes die de collegefracties zonder "steun van de bevolking" niet zouden durven maken. Geen wonder dus dat heel wat mensen ons benaderden met de opmerking de enquête uiteindelijk niet te hebben ingevuld. Maar straks worden wel harde keuzes goedgepraat doordat mensen een paar vinkjes hebben gezet. De SP vindt dat dat niet kan.

Lees verder
11 augustus 2016

POLITIEK CAFÉ IN GOES. WERKEN ZONDER LOON; EEN GOEDE ZAAK?

Na het eerste succesvolle Politiek Café op 13 mei wordt op vrijdag 9 september door de SP afdeling Goes het tweede Politiek Café georganiseerd. Deze keer is het thema ‘Werken zonder loon; een goede zaak?’

Lees verder

Pagina's

U bent hier