h

Nieuws uit 2012

24 december 2012

Toch 15000 euro voor een paar bloembakken

Tot grote verrassing van de SP-fractie is de gemeenteraad afgelopen donderdag toch akkoord gegaan met het plaatsen van "mobiel groen" in de Singelstraat bij de grote kerk en de katholieke kerk. Deze grap moet maar liefst 15000 euro per jaar gaan kosten. De SP-fractie vindt dit een onverantwoord grote uitgave in deze tijden. "Veel geld voor weinig groen" aldus Floor van Lamoen. Het voorstel haalde echter een krappe meerderheid van CDA, VVD en D66.

Lees verder
23 december 2012

Geen gereguleerde wietteelt

GroenLinks en SP dienden afgelopen donderdag een motie in met een oproep aan de burgemeester om, in navolging van diverse andere gemeenten, bij minister Opstelten te pleiten voor het mogelijk maken van gereguleerde wietteelt. Met twee coffeeshops is in Goes de handel aan gebruikers gereguleerd, maar alle aanvoer is illegaal. Aan die situatie moet zo snel mogelijk een einde worden gemaakt. De teelt moet uit het illegale circuit en zo kan ook de kwaliteit en het THC-gehalte beter worden gecontroleerd. Burgemeester Verhulst voelde niets voor zo'n pleidooi "want de teelt is illegaal". De motie haalde het daarop niet.

Lees verder
22 december 2012

Eigenaardige kapriolen van het CDA over zondagsopenstelling

Het CDA lijkt de weg kwijt over de zondagsopenstelling voor supermarkten. Binnen de huidige wetgeving mogen in Goes 2 supermarkten op zondag open zijn. De twee vergunningen worden verstrekt onder het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". Al diverse malen heeft dit tot plotselinge wijzigingen geleid. Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met verruiming van de regels heeft het college op 11 december besloten om openstelling van alle supermarkten op zondagmiddag te gedogen, met instemming van CDA-wethouder De Bat. Het CDA in Goes schreef op 14 december een open brief over het besluit van het college om de openstelling van alle supermarkten op zondagmiddag te gedogen. Het CDA schreef daarin "Voor het CDA Goes is het zeer ongewenst dat een bestuursorgaan dat mede tot taak heeft om toe te zien op de handhaving van de wet, willens en wetens een besluit neemt in strijd met de wet", "Wij verzoeken u daarom alles te doen om dit besluit terug te draaien en zo nodig dit besluit voor te dragen voor vernietiging bij de Kroon" en "Wij gaan er tevens vanuit dat de uitvoering van dit onwettige besluit per direct wordt opgeschort". Burgemeester legde het verzoek echter, gemotiveerd en duidelijk, naast zich neer. Tot zover alles begrijpelijk - het CDA is mordicus tegen deze zondagsopenstelling. Maar in de raadsvergadering van afgelopen donderdag bleek niets van de principiële stellingname. De brief op poten werd door fractievoorzitster Ellemijn van Waveren nogal gerelativeerd tot "wat juridische vragen". Een motie van de SGP-CU met gelijkstrekkende inhoud als de open brief van het CDA werd niet door het CDA gesteund. Floor van Lamoen noemde dit gezwabber "jammer" en spiegelde Ellemijn van Waveren voor "u laadt nu de verdenking op u alleen voor de bühne geschreeuwd te hebben". De SP-fractie is geen groot voorstander van zondagsopenstelling, er moet ook eens tijd zijn voor iets anders dan een 7 op 7 en 24 op 24 economie. Het besluit van het college kan de SP-fractie echter billijken. De motie van SGP-CU kreeg daarom ook van de SP geen steun.

Lees verder
7 december 2012

Cultuurhuis van de baan

Het cultuurhuis lijkt van de baan. Het plan om rond theater De Mythe gebouwen met cultuurinstellingen te concentreren is in de huidige tijden financieel niet haalbaar. De SP heeft daarom begrip voor het voorgenomen besluit: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Wel meldde Jopie van den Tillart namens de SP-fractie in de raadscommissie dat het vreemd is dat er in maart dan weer een nieuwe cultuurvisie wordt vastgesteld. Waarom gaan dit besluit en een nieuwe visie niet hand in hand? Een definitief besluit valt op 20 december in de gemeenteraad.
(Aanvulling redactie: inderdaad werd op 20 december besloten het cultuurhuis niet door te laten gaan)

Lees verder
6 december 2012

Fietspaden zijn kouder, pas strooibeleid aan

SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen heeft het college van B&W gevraagd in hoeverre de gemeente Goes rekening houdt of gaat houden met de nieuwe inzichten over gladheid van fietspaden. Aanleiding hiervoor zijn berichten in de pers over een onlangs gepresenteerd onderzoek door Meteo Consult. Volgens Meteo Consult is het wegdek van fietspaden 1 tot 2 graden Celsius kouder dan het asfalt waar auto's over rijden. In onze situatie betekent dat, dat wanneer de temperaturen zich rond het vriespunt bevinden fietspaden wel en de rijbaan niet glad zal kunnen zijn.
Afgelopen zomer zou Meteo Consult alle wegbeheerders over de onderzoeksresultaten hebben ingelicht, zodat deze adequaat naar de nieuwe kennis kunnen handelen. De SP-fractie wil graag weten wat de gemeente daarmee heeft gedaan.

Lees verder
4 december 2012

Schriftelijke vragen over naleven beslagvrije voet

In het Vara-programma Kassa van zaterdag 24 november 2012 kwam de beslagvrije voet voor huishoudens met schulden aan de orde. De beslagvrije voet is een bedrag dat bestaat uit 90 % van het bijstandsinkomen, met een aanvulling voor de woonlasten. Op deze beslagvrije voet mag geen loonbeslag worden gelegd door deurwaarders.

Lees verder

Pagina's

U bent hier