h

Nieuws uit 2010

22 december 2010

Rechter vernietigt deel bestemmingsplan Goese Schans

De Raad van State heeft betonbedrijf Haringman en Logus gelijk gegeven, en een deel van het bestemmingsplan voor de Goese Schans vernietigd omdat het onvoldoende onderbouwd is.

Lees verder
17 december 2010

Gemeente wil burger niet voorlichten over misschien onjuiste leges

De gemeente Goes wil de burger niet voorlichten over misschien onjuiste leges. Op 7 oktober 2010 sprak het Gerechtshof in 's Hertogenbosch uit dat de gemeente Leudal geen leges (geld) mocht vragen voor een identiteitskaart. Het gerechtshof is van mening dat de kaart vooral een overheidsbelang dient, meer dan een privébelang van de aanvrager. Tegen deze uitspraak is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De SP-fractie diende gisteren in de gemeenteraad een motie in waarin zij stelden dat de gemeente de burgers die een identiteitskaart aanschaffen moet inlichten over deze uitspraak, en moeten wijzen op de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Wethouder Meeuwisse was hiertoe niet bereid, en de motie werd niet gesteund door andere fracties in de raad. Dit tot grote ontevredenheid van de SP-fractie. Veel andere gemeenten, bijvoorbeeld gemeente Tholen, informeren hun burgers wel. Burgemeester Verhulst gaf wel aan de leges zo snel mogelijk na de uitspraak van de Hoge Raad aan te willen passen, als de uitspraak daar aanleiding toe zou geven.

Lees verder
17 december 2010

Subsidie voor Kloetingse molen

Kloetingse Molen in 2007
De Goese gemeenteraad heeft gisteravond in haar vergadering besloten voor het restaureren van de Kloetingse Molen een bedrag van €25.000 bij te dragen. De molen verkeert in een slechtere staat dan was voorzien, en er zou wel voor een ton aan verbouwd moeten worden. Door de inzet van vrijwilligers en het ook aanboren van andere geldbronnen kan het nodige gedaan worden. Veel onrust was er in de gemeenteraad over de rol van de buurman van de molen.

Lees verder
17 december 2010

Langdurigheidstoeslag Goes uitgebreid

De gemeenteraad van Goes heeft gisteren besloten om de langdurigheidstoeslag aan meer mensen toe te kennen. De langdurigheidstoeslag is bedoeld om mensen te steunen die lange tijd van een heel laag inkomen leven. In juni had de SP-fractie al voorgesteld de criteria te versoepelen. De langdurigheidstoeslag wordt nu toegekend vanaf 3 jaar op een zeer laag inkomen, dat was 5 jaar. Verder wordt de grens voor een laag inkomen, net als bij de rest van het armoedebeleid, gezet op 116% van de netto bijstandsnorm, dat was ongeveer 105%. De SP was, net als de fracties van GroenLinks en PvdA, die ook al langer voor versoepeling pleitten, zeer enthousiast over deze aanpassing.

Lees verder
1 december 2010

René Verhulst nieuwe burgemeester van Goes

Vanmiddag is René Verhulst als nieuwe burgemeester van Goes benoemd. Verhulst is geboren in Kapelle en in deze omgeving opgegroeid. Zijn politieke carrière is Verhulst begonnen bij het CDA in Utrecht, waar hij van 2001 tot 2005 wethouder was. De SP in Goes wenst Verhulst in het vervullen van zijn functie veel wijsheid toe.

Lees verder
1 december 2010

Actiebijeenkomst Armoede Werkt Niet in Den Bosch

Afgelopen zaterdag werd door in Den Bosch de actiebijeenkomst "Armoede werkt niet" gehouden, tegen de voorgestelde kortingen op de WSW en Wajong. Hierbij een verslag van een van onze leden, Anja Bazen, van deze inspirerende dag:

Lees verder

Pagina's

U bent hier