h

Nieuws uit 2014

20 december 2014

"In de bakkerij" kan op zondag openblijven

Dankzij een amendement van VVD, CDA en SP in de gemeenteraad van Goes kan "In de bakkerij" aan de Wijngaardstraat (bij de Koepoort) op zondag openblijven. Hiermee komt een einde aan een lange discussie, die de nodige stof deed opwaaien.

Lees verder
11 december 2014

Huurdersbijeenkomst in Kortgene groot succes

De huurdersbijeenkomst die 10 december op initiatief van de SP-werkgroep Noord-Beveland werd gehouden was een groot succes. Ongeveer 50 mensen, huurders en belangstellenden bezochten de bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst was het presenteren van de uitslag van de enquête die door SP-leden afgelopen zomer is afgenomen onder huurders van RWS-woningen. Daarnaast deed de SP ook een aantal aanbevelingen naar de RWS.

Lees verder
29 november 2014

Gele kaart voor SaBeWa

In de gemeenteraad van Goes woedde donderdag, niet voor het eerst, een flinke discussie over de wijze waarop SaBeWa met kwijtschelingsverzoeken omgaat. Er zijn verschillende dossiers van zaken die niet of niet bevredigend zijn afgehandeld. Dit is al langer een punt van ergernis in de gemeenteraad, met name Leen van Zon van de Partij voor Goes heeft zich al diverse malen tot het college gewend om te vragen om behoorlijke afhandeling. Maar ook de andere partijen in de gemeenteraad krijgen regelmatig klachten over SaBeWa. Vorige week had SaBeWa in de persoon van voorzitter Jon Herselman geprobeerd de kou uit de lucht te halen in de raadscommissie. Dit slaagde niet voldoende. Zo zei Herselman dat hij niet kon garanderen dat dossiers van "SaBeWa-oud" (uit 2012 en ouder) dit jaar nog zouden worden afgerond. De PvG diende daarom, samen met SP, D66 en PvdA, afgelopen donderdag een motie in met de oproep om de betrokken dossiers zo snel mogelijk af te handelen. Een gele kaart. Duidelijk werd dat deze motie raadsbrede steun zou krijgen. Hierop nam het college de motie over.

Lees verder
29 november 2014

Het dubbele gevoel van de decentralisaties

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd een hele rij verordeningen behandeld die de "decentralisaties" van de AWBZ verzorging, Participatiewet en de Jeugdzorg moeten regelen. Heel ingewikkelde materie, waar een flinke bezuiniging door het rijk achter shuilgaat. Duidelijk is ook al dat een en ander gaat leiden tot ontslagen. Onlangs maakten Allévo en Juvent al bekend dat er banen gaan verdwijnen. Dat kan ook niet anders als er miljoenen worden gekort in een sector waar vrijwel alle geld gebruikt wordt voor lonen. De gemeente heeft nog eigen geld bijgelegd, maar dat weegt niet op tegen de bezuinigingen. Wrang is het wel.

Lees verder
29 november 2014

Tegenprestatie als stap richting werk

De tegenprestatie uit de participatiewet wordt in Goes gebruikt om mensen weer een eerste stap richting werk te laten zetten. SP-raadslid Astrid de Jong, ondersteund door PvG en D66, diende een voorstel in om iedereen die een half jaar tegenprestatie levert ook een volgend aanbod te doen voor een stap richting werk ("reïntegratie") .  Het college van B&W nam dit voorstel in de raadsvergadering van afgelopen donderdag over. Hierdoor kan serieus werk gemaakt worden van het helpen van langdurig werklozen, die vaak weinig begeleiding meer krijgen en zo langdurig in de "kaartenbak" staan.

Lees verder
28 november 2014

Raad tegen wachttijd declaratiefonds

De gemeenteraad van Goes heeft gisteravond tegen een wachttijd gestemd voor deelname aan het declaratiefonds. Dat is een budget dat minima krijgen voor activiteiten op sportief, cultureel, recreatief of educatief gebied. Het college stelde voor een wachttijd van een half jaar in te voeren. Dit om tot uniformiteit te komen met de andere gemeenten die zijn aangesloten bij GR De Bevelanden. De PvG, SP, D66 en PvdA waren hier echter niet door te overtuigen en zij dienden een voorstel in om de wachttijd terug te draaien. Er moet ruimte zijn voor eigen Goes beleid, betoogden zij. Het college liet zich hierdoor overtuigen, waarna het voorstel van de vier partijen de steun kreeg van de gehele raad met uitzondering van de VVD.

Lees verder

Pagina's

U bent hier