h

Nieuws uit 2014

14 juli 2014

De Jong: Stijging raadsvergoeding slecht signaal

"In tijden van grote bezuinigingen geeft de overheid een slecht signaal af door de onkostenvergoeding voor raadsleden te laten stijgen. Voor de gemeente Goes gaat het hier om een verhoging van 34%." Zo reageerde afgelopen donderdag Astrid de Jong in de gemeenteraadsvergadering op het bericht bij de ingekomen stukken dat de vergoeding voor raadsleden omhoog gaat. Bovendien is het de raad niet meer toegestaan om die zelfstandig te verlagen. Een trieste zaak.

Lees verder
14 juli 2014

Leendert Boender verlaat afdelingsbestuur

Leendert Boender heeft vanwege persoonlijke redenen het afdelingsbestuur verlaten. Het bestuur bedankt Leendert voor zijn inzet. Zijn plaats in het bestuur wordt niet direct vervangen.

Lees verder
22 juni 2014

SP-motie WSW-wachtlijst haalt het niet

De motie die SP-raadslid Astrid de Jong afgelopen donderdag indiende over de WSW-wachtlijst kreeg alleen steun van de PvdA en heeft het dus niet gehaald. In de motie pleitte de SP-fractie ervoor om alles op alles te zetten om mensen die al op 31 december een WSW-indicatie hadden en bij de Betho op de wachtlijst stonden dit jaar aan een betrekking bij de Betho te helpen. Het gaat om 25 mensen. Als zij op 1 januari 2015 nog niet in dienst zijn van de Betho verliezen zij namelijk hun rechten en vallen ze onder de Participatiewet. Dat scheelt deze mensen vanaf 2015 duizenden euro's per jaar. De SP vroeg daarom aan het college om in het derde kwartaal een duidelijk beeld te geven van het aantal mensen dat zo de boot dreigt te missen en hiervoor een plan op te stellen.

Lees verder
9 juni 2014

Handtekeningenactie op de markt tegen sluiting verzorgingstehuizen

Afgelopen zaterdag 7 juni werden in Goes op de Grote Markt door leden van de SP handtekeningen opgehaald tegen de plannen van het kabinet om 800 verzorgingshuizen te sluiten. Er werden in totaal door de bezoekers van de Goese markt 386 actiekaarten ingevuld. Ouderen moeten volgens de plannen langer thuis wonen en voor hulp een beroep doen op hun familie en kennissen.

Lees verder
6 juni 2014

SP-fractie bezorgd om mensen op WSW-wachtlijst

De SP-fractie heeft gisteravond in de raadscommissie haar zorg uitgesproken over de mensen die nu op de wachtlijst staan om bij de Betho aan de slag te kunnen met een WSW-indicatie. Deze wachtlijst vervalt per 1 januari 2015 en mensen die dan nog op de wachtlijst staan vallen onder de veel ongunstiger Participatiewet. Op 1 januari van dit jaar stonden in de gemeente Goes 25 mensen op de wachtlijst (in heel het Bethogebied, Bevelanden en Tholen, gaat het om 79 mensen).

Lees verder
6 juni 2014

Astrid de Jong beëdigd als vervangend raadslid

Astrid de Jong is gisteravond beëdigd als vervangend raadslid in de Goese raad. Ze vervangt Jopie van den Tillart, die om gezondheidsredenen een pauze in moet lassen. De benoeming van Astrid geldt voor 16 weken. Astrid was al actief als steunfractielid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier