h

Nieuws uit 2014

1 juni 2014

Structureel te weinig plaatsen nachtopvang daklozen

Bij de koude-opvang voor daklozen in Vlissingen, die werkt voor vrijwel heel Zeeland, zijn structureel minder plaatsen dan waar behoefte aan is. In 2012 was er gemiddeld 4,4 plaats te weinig, in 2013 was dat aantal 2,7. Dit antwoordt het college op vragen van de SP-fractie uit februari. De vragen waren te laat beantwoord, omdat men meer informatie nodig had en er een formatie tussendoor speelde. De SP heeft hiervoor begrip.

Lees verder
28 maart 2014

Nieuwe raadsleden geïnstalleerd

Donderdagavond zijn de nieuwe leden van de gemeenteraad van Goes geïnstalleerd. Namens de SP werden de al zittende raadsleden Loes Passieux en Floor van Lamoen herbenoemd. Als derde raadslid kwam Jopie van den Tillart daarbij. Jopie was de afgelopen vier jaar steunfractielid.

Lees verder
26 maart 2014

Informateur adviseert college zonder SP

"Zeer teleurgesteld" was de eerste reactie van SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen. Informateur Harry van Waveren adviseerde vanmiddag in zijn verslag om een college te gaan vormen van CDA, SGP-CU en VVD en dus zonder de SP. Een keuze voor de SP in plaats van de VVD zou volgens Van Waveren een risico zijn voor de stabiliteit:  "De stabiliteit van een college wordt ondergraven, als naar verloop van tijd blijkt dat een partij in het college, niet de mede verantwoordelijkheid kan dragen voor het nemen van noodzakelijke maatregelen om de nieuwe gemeentelijke taken uit te voeren met het daarvoor beschikbare budget (...) zonder zichzelf geweld aan te doen." Floor van Lamoen: "De informateur ziet er dus niet eens brood in om ons over dit onderwerp te laten onderhandelen, maar gaat er bij voorbaat van uit dat we een risico zijn.  Recht doen aan de verkiezingsuitslag is kennelijk toch wat minder belangrijk. Houden we de gesplitste PvdA-PvG buiten beschouwing, dan wordt de  grootste winnaar SP ingeruild voor grootste verliezer VVD." Morgen debatteert de gemeenteraad over het advies van de informateur.

Lees verder
20 maart 2014

SP-stemmers bedankt!!

De voorlogpige uitslag van de gemeenteraardsverkiezingen in Goes is bekend. SP Goes is gegaan van 2 naar 3 zetels, een prachtige winst. De SP is daarmee de derde partij van Goes geworden. Een vierde (rest)zetel is gemist
op nog geen dertig stemmen. Met 13.6% hebben we het hoogste Zeeuwse
SP-percentage gehaald. SP-kiezers bedankt!!

Lees verder
14 maart 2014

Maandag 17 maart ROOD-tour met Jasper van Dijk

Jasper van Dijk, woordvoerder onderwijs van de SP in de Tweede Kamer bezoekt Zeeuwse HBO en MBO opleidingen. Op 17 maart 2014 zal een aantal jonge SP-leden samen met Jasper van Dijk een bezoek brengen aan de HZ in Vlissingen en aan de vestigingen van Scalda in Vlissingen, Middelburg en Goes. Het wordt een ROOD-tour.

Lees verder
9 maart 2014

SP Goes vraagt aandacht voor jongerenhuisvesting

Op woensdag 5 maart zijn twee jonge leden van de SP die beiden kandidaat zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen, bezig geweest met posters plakken op de ramen van Huize den Berg. De boodschap op de posters is duidelijk.’ Waarom staat dit gebouw leeg?’ De twee SP'ers verklaren dat zij het heel vervelend vinden dat zo’n groot complex al zo lang vrijwel leeg staat. De jongste van de twee vertelt dat zij al meer dan drie jaar ingeschreven staat bij de RWS en nog steeds geen woonruimte toegewezen heeft gekregen. ‘Het is heel lastig om een huurwoning te krijgen als jongere in Goes. Vaak zijn de huurwoningen te duur en kan daarvoor geen huurtoeslag verleend worden.’ Ook de andere kandidaat geeft aan drie en een half jaar te hebben moeten wachten op een huurwoning. Het blijkt dat er erg veel vraag is naar goedkope jongerenhuisvesting en daar ontbreek het in Goes aan. Ook voor de gemeente Goes is het belangrijk dat jongeren kunnen wonen in Goes zodat zij niet hoeven te vertrekken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier