h

Nieuws uit 2014

28 februari 2014

Lepelstraat blijft hiaat in verkeersplan

De Lepelstraat in Wolphaartsdijk blijft een hiaat in het verkeersplan. Dit zogenaamde "GVVP" werd gisteravond door de Goese gemeenteraad vastgesteld. Bij monde van fractievoorzitter Floor van Lamoen liet de SP-fractie echter aantekenen het op het punt van de Lepelstraat oneens te zijn.  De Lepelstraat is smal met een smalle stoep en de huizen staan er dicht op de rijbaan. Het is een 30 km weg, ongeschikt en ongewenst als doorgaande route, maar wordt zo toch gebruikt omdat er geen behoorlijk alternatief is.

Lees verder
25 februari 2014

Veertien plaatsen koude-opvang te weinig

Het aantal plaatsen voor koude-opvang van dak- en thuislozen in Zeeland moet verdubbelen van veertien naar achtentwintig. Dat stelt de Goese SP-fractie in schriftelijke vragen aan het college. Aanleiding is een werkbezoek dat Zeeuwse SP'ers brachten aan daklozenopvang "het Witte Huis" in Vlissingen.

Lees verder
21 februari 2014

7 maart actie voor behoud goed Openbaar Vervoer

Op 7 maart van 16.00 tot 19.00 zal in Bergen op Zoom bij het busstation een gezamenlijke actie worden gehouden van SP en CDA voor een goed openbaar vervoer. Kom ook! Zie de oproep op Facebook.

Lees verder
21 februari 2014

Parkeerproef gestaakt

Het college van B&W heeft de parkeerproef in de Marconistraat en de binnenstad gestaakt. De Goese SP-fractie, die steeds flinke kritiek had op deze proef, is tevreden dat de dure zinloze proef is gestopt.

Lees verder
31 januari 2014

Bushokjes blijven na vragen van SP-fractie

Een paar dagen geleden maakte de gemeente bekend dat 10 bushokjes uit Goes zouden verdwijnen. Het zou gaan om 7 gemeentelijke bushokjes en 3 bushokjes van een exploitant. Na vragen hierover door de SP-fractie in de gemeenteraad heeft het college haar besluit echter heroverwogen en blijven de gemeentelijke bushokjes voorlopig open.

Lees verder
15 januari 2014

Verkiezingsprogramma SP Goes 2014-2018

De SP in Goes doet op 19 maart weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag is het verkiezingsprogramma gepresenteerd.  Eerder al werd bekend dat de huidige raadsleden, Floor van Lamoen en Loes Passieux, opnieuw de eerste twee plaatsen van de lijst van de SP bezetten. Zij willen wederom het geluid van de gewone Goesenaar in de raad naar voren brengen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier