h

Nieuws uit 2011

23 december 2011

Rechter zet streep door inkomensgrens regiotaxi

De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat gemeenten geen inkomensgrens mogen stellen aan het WMO-taxivervoer. Wel mogen gemeenten een eigen bijdrage vragen. Naar aanleiding van dit bericht hebben de gemeenten in de Oosterschelderegio besloten dat het WMO-taxitarief van €0,18 in januari en februari voor iedereen blijft gelden. De SP-fractie is zeer blij met dit bericht.

Lees verder
16 december 2011

Borssele 2 - uitstel en hopelijk afstel

Energiebedrijf Delta heeft de plannen om de vergunningaanvraag voor een tweede kerncentrale te doen uitgesteld. Donderdagmiddag werd bekend dat de directie de aanvraag voor een budget van 220 miljoen euro voor de vergunningsprocedure of 60 miljoen voor het voorbereiden van die procedure vooralsnog terugtrekt. De SP is tevreden met dit uitstel - "de wal keert het schip" aldus Tweede Kamerlid Paulus Jansen. Er is bij deskundigen een groeiende twijfel over de financiële haalbaarheid van de kerncentrale. De bouw van twee centrales van hetzelfde type in Finland en Frankrijk loopt ernstige vertraging op en daardoor ontstaan er bij die centrales enorme budgetoverschrijdingen. Het voorland voor Delta? Dit terwijl de geraamde kosten toch al boven de capaciteit van Delta liggen: 4,5 miljard euro. De beoogde partners van Delta zitten daarnaast ook al in financieel zwaar weer. Laat Delta maar kiezen voor investeringen in minder megalomane, maar wel veiligere en groenere projecten. De SP hoopt op afstel.

Lees verder
16 december 2011

SP als enige tegen dure bestrating Vuilstraat

De gemeenteraad van Goes is, met uitzondering van de SP, akkoord gegaan met het bestraten van het Vuilstraatje voor bijna 1 ton. Deze prijs is zo hoog, doordat de straat wordt gestraat met dure natuursteen. Deze wordt ook in de winkelstraten en op de Grote Markt gebruikt. SP-fractievoorzitter noemde het een misverstand dat het heel belangrijk zou zijn dat de Vuilstraat er precies zo uit zou moeten zien als andere straten in de binnenstad. Volgens de SP had het straatje gewoon herstraat kunnen worden met de straatstenen die er al liggen.

Lees verder
16 december 2011

Onrechtvaardigheden in OZB rechtgezet

Twee onrechtvaardigheden in de OZB (onroerende zaakbelasting) zijn door de gemeenteraad gisteravond rechtgezet. De eerste onrechtvaardigheid betrof een onjuiste berekening van de OZB over 2011. De gemeente baseerde de hoogte van de belasting op een grotere waardedaling van panden in de gemeente dan er was. Daardoor werd er teveel OZB geheven. Doodleuk kwam er vervolgens het voorstel dit te hoge bedrag als basis voor volgend jaar te nemen en te indexeren. De gemeente vroeg eerst teveel, deed of de neus bloedde, en verhoogde dit bedrag gewoon weer. Onrechtvaardig. Het tweede probleem ging over de heffing van rioolrecht bij bedrijfspanden. Bij bedrijven is er zowel heffing via de rioolrechten als via het gebruikersdeel van de OZB. Dit laatste is deel is bij woningen afgeschaft, maar bij bedrijfspanden niet. Dit is een onredelijk, waar door enkelen in de raad al een paar jaar achter elkaar aandacht voor is gevraagd. Telkens kwam het antwoord dat op een oplossing werd gestudeerd. Een monsterverbond van SP met PvdA, VVD, SGP-CU en D66 diende gisteren een amendement in om beide zaken recht te zetten. Het amendement leidde tot verhitte debatten en werd, ondanks bezwaren van het college, aangenomen.

Lees verder
11 december 2011

Goede opkomst manifestatie Armoede werkt niet Den Bosch

Blik over de manifestatie in Den Bosch
Met zo'n 35 personen vanuit Goes is de manifestatie "Armoede werkt niet" in Den Bosch bezocht. De manifestatie was georganiseerd door door SP, FNV en PvdA. Ruim 6500 mensen protesteerden tegen het beleid van de regering Rutte om drastisch te bezuinigen op de zwaksten in de samenleving: de WSW, de Wajong, het speciaal onderwijs en de bijstand. Aan staatssecretaris Paul de Krom werden de 126.732 handschoenen uitgereikt die de afgelopen maanden zijn opgehaald als "ketting van solidariteit".

Lees verder
9 december 2011

College eens met SP: trapsgewijze verhoging leges ID-kaarten voor kinderen

Het College van B&W in Goes heeft de geplande legesverhoging voor ID-kaarten van kinderen tot en met 13 jaar aangepast. Oorspronkelijk zouden de leges per 1 januari stijgen van €9,20 naar €30. De SP-fractie had in de commissievergadering van 1 december aangegeven dat zij dat nogal drastisch vond. Bovendien wees de SP erop dat het college in de toelichting op de legesverordening had aangegeven dat leges die kostendekkend moeten worden "niet in één klap maar stapsgewijs" zouden worden verhoogd. Het College is hiervoor gevoelig gebleken. Per 1 januari worden de leges €15, daarna vindt jaarlijks een verhoging met €5 plaats tot de beoogde €30.

Lees verder

Pagina's

U bent hier