h

Nieuws uit 2011

28 mei 2011

Bestuursakkoord: Noord-Beveland geeft het goede voorbeeld

De voltallige gemeenteraad van Noord-Beveland heeft zich uitgesproken tegen het voorliggende bestuursakkoord. Met indiener Noord-Bevelands Belang was de raad van mening dat het wel welletjes is met het delegeren van taken aan gemeenten samen met enorme kortingen. Gemeenten en de zwaksten van de samenleving zijn weer de dupe. In Goes zal de gemeenteraad nog een finaal oordeel vellen. Door de fracties van SP, GroenLinks en D66 zal een extra raadsvergadering vlak voor de stemming bij de VNG over dit akkoord worden bijeengeroepen.

Lees verder
27 mei 2011

Plastic afval verzamelen in containers niet efficiënt

Donderdagavond hield de raadscommissie van Goes een eerste evaluatie van het inzamelen van plasticafval. De resultaten zijn redelijk ontluisterend:

Lees verder
27 mei 2011

Citymarketing is rechtse hobby

Donderdagavond besprak de raadscommissie van Goes de opzet voor plannen op het gebied van citymarketing en evenementen.

Lees verder
27 mei 2011

SP vindt bestuursakkoord onaanvaardbaar, college noemt het akkoord juist degelijk

"Het bestuursakkoord gaat naar onze inschatting desastreuse gevolgen hebben voor de gemeente en haar inwoners. Problematische bezuinigingen, die onze inwoners ingrijpend zullen treffen, worden niet door het rijk zelf uitgevoerd, maar het vuile werk mogen de gemeenten opknappen. Deze maatregelen van het kabinet Rutte leggen de rekening van de crisis bij de mensen die de crisis niet veroorzaakt hebben." Loes Passieux was namens de SP-fractie in de Goese commissievergadering van afgelopen donderdag zeer duidelijk. Het bestuursakkoord tussen rijk, provincies, waterschappen en gemeenten is voor de SP onaanvaardbaar. Het college sprak echter van een degelijk akkoord en lijkt van plan het akkoord in het VNG-congres over ruim een week te gaan steunen. Wel worden laatste onderhandelresultaten afgewacht. Op 6 juni neemt het college een definitief standpunt in.

Lees verder
25 mei 2011

SP: Mythe moet bereikbaar zijn voor mensen die slecht ter been zijn

De SP-fractie in Goes vindt dat er voor taxi's een mogelijkheid moet zijn om mensen bij de ingang van de Mythe af te zetten en op te halen. Op dit moment mogen taxi's daar tussen 11.00 en 18.00 (op donderdag tot 21.00) geen klanten afzetten, omdat Bleekveld en Kolveniershof dan voor auto's zijn afgesloten. Rijden taxichauffeurs toch tot de Mythe door, dan riskeren zij een boete. Als alternatief kunnen mensen alleen afgezet en opgehaald worden bij de Albert Heijn, de Vlasmarkt of aan de achterkant van de Mythe. Voor mensen die slecht ter been zijn is dit een belemmering om activiteiten in de Mythe te bezoeken. Fractievoorzitter Floor van Lamoen diende daarom namens de SP-fractie schriftelijke vragen in bij het college van burgemeester en wethouders.

Lees verder
22 april 2011

Peperduur parkeeronderzoek? Nu even niet

Donderdagavond heeft het Goese college haar voorstel voor een peperduur maar beperkt parkeeronderzoek teruggenomen. Voor het bedrag van bijna 32.000 euro wilde het college een eenvoudig opgezette bezettingsgraadmeting laten doen. Dit stuitte in de raadscommissie van vorige week op bezwaren. De SP-fractie uitte felle kritiek op het hiervoor inhuren van een extern bureau en op het enorme bedrag. Zo'n bedrag (bijna twee bruto jaarsalarissen minimumloon) past niet bij het tellen van lege parkeerplaatsen op een aantal zaterdagen. Een groot deel van het onderzoek kan gedaan worden door tellen van verkochte parkeerkaartjes en door ambtenaren (BOA's) korte aantekeningen te laten maken hoe druk het is. Bovendien had de SP-fractie er moeite mee dat de eventuele parkeergarage aan de Oostwal er weer bij werd gehaald. Die had er in haar ogen weinig mee te maken. Andere partijen zetten nog vraagtekens bij het tijdstip van het onderzoek, vlak na opening van de parkeergarage Westwal. Wethouder Meeuwisse legde daarop het voorstel met de geuite bezwaren nog eens aan het college voor. Die besloot het voorstel terug te nemen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier