h

Nieuws uit 2011

22 april 2011

Exit Transferium

De gemeenteraad is donderdagavond akkoord gegaan met sluiting van het Goese Transferium per 1 mei. Alleen SP, D66 en GroenLinks stemden tegen. Opmerkelijk was de houding van de PvdA, die in haar verkiezingsprogramma nog voor openhouden van het Transferium pleitte. Volgens PvdA-woordvoerder Leen van Zon hebben de kosten van 80.000 euro per jaar geleid tot voortschrijdend inzicht. Daartoe uitgenodigd door SP-woordvoerder Floor van Lamoen, moest Van Zon wel toegeven dat de afgelopen tien jaar geen moeite is gedaan de kosten te drukken. Toch wilde de PvdA niet meegaan met een motie van SP en D66 om het Transferium een doorstart te geven van twee jaar, waarin geprobeerd zou moeten worden om het Transferium meer kostendekkend te maken. Deze motie kreeg uiteindelijk alleen steun van GroenLinks. "Het kind wordt met het badwater weggegooid", aldus Floor van Lamoen, "Heel triest."

Lees verder
20 april 2011

Manifestatie tegen kernenergie in Amsterdam

Zaterdag 16 april bezochten zeker 30 Zeeuwse SP-leden de landelijke manifestatie tegen kernenergie in Amsterdam. Met een goedgevulde bus die stopte in Vlissingen, Middelburg, Goes en de Wouwse Tol begonnen we aan de reis. Aangekomen in Amsterdam was het even zoeken naar een goede laad- en losplek voor de "lading", maar zonder problemen kon iedereen het manifestatie-terrein bereiken.Gelukkig waren we niet alleen, volgens politieschattingen ( en die zijn meestal aan de lage kant ) stonden er tienduizend mensen op de Dam. Uit alle delen van het land kwamen bussen vol met demonstranten.

Lees verder
3 april 2011

College besluit te makkelijk tot sluiting Transferium

Het college van Burgemeester en Wethouders in Goes wil het Goese Transferium bij de Zeelandhallen per 1 mei sluiten. Het openhouden zou te duur zijn, en zou valse concurrentie zijn voor betaald parkeren in de binnenstad. Ook zou er te weinig gebruik gemaakt worden van het Transferium, maar zo'n 30.000 keer per jaar. Het college werpt te makkelijk het hoofd in de schoot volgens de SP-fractie. Er valt nog best wat te besparen op het Transferium, rekende Loes Passieux voor. Nu is het Transferium nog gratis. Door voor een uitrijkaartje een dagtarief van € 1,50 tot € 2,= te vragen wordt al een flink deel van de kosten gedekt, zo'n 60.000 euro. De bussen die nu iedere 20 minuten rijden, zou men ook ieder half uur kunnen laten rijden. Ook een hele bezuiniging. Met een kleine investering in bewegwijzering zou het Transferium bij de bezoekers ook bekender gemaakt kunnen worden, zodat het gebruik toeneemt en dus de inkomsten ook. Om geld hoeft het dus niet te gaan.

Lees verder
2 april 2011

Gemeenteraad Goes stelt voorwaarden aan samenwerking

De gemeenteraad van Goes heeft donderdag 31 maart voorwaarden gesteld aan de nauwe samenwerking van de vijf Bevelandse gemeenten. De ambtenaren op het gebied van ICT, Personeel & Organisatie, facilitaire zaken, BOA's, gemeentelijke belastingen, sociale zaken en de omgevingsdienst zullen worden samengevoegd in één organisatie. De SP-fractie gaf eerder in de commissievergadering aan dat zij bij de gekozen samenwerkingsvorm bezorgd is over het gebrek aan democratische controle en het gebrek aan doelen. Hierdoor zou de organisatie gemakkelijk een eigen leven kunnen gaan leiden. Twee wijzigingsvoorstellen op het raadsbesluit, een van de SP en een van VVD-CDA-PvdA-SGP/CU, komen aan deze bezwaren voldoende tegemoet. Deze wijzigingsvoorstellen kregen raadsbrede steun en ook het college kon met de inhoud van de voorstellen instemmen. Daarop werd de toestemming voor de samenwerking door de raad unaniem goedgekeurd.

Lees verder
31 maart 2011

16 april: Manifestatie tegen kernenergie in Amsterdam

Een coalitie van maatschappelijke organisaties, waaronder ROOD jong in de SP, het Zeeuwse comité Borssele 2 Nee en natuurlijk alle afdelingen van de SP, roept op tot een landelijke manifestatie tegen kernenergie: "Laat samen met ons zien dat Nederland schoon genoeg heeft van kernenergie. Dit kabinet moet kiezen voor een schone en veilige energietoekomst."


Wanneer: 16 april 13:00 – 16:00
Waar: De Dam, Amsterdam

Lees verder
19 maart 2011

SP: Samenwerken onder voorwaarden

Aan het aangaan van intensieve samenwerking horen duidelijke voorwaarden te zijn verbonden. In de commissievergaderingen van 3 en 17 maart heeft de SP-fractie dit aangegeven bij het bespreken van plannen tot samenvoegen van ambtenaren onder een gezamenlijke Bevelandse organisatie. De SP-fractie is niet tegen samenwerking, maar toonde zich bezorgd over twee ontwikkelingen. Allereerst is de democratische controle op de nieuwe organisatie is erg beperkt, omdat de nieuwe organisatie vooral indirect via het college is aan te spreken. Ten tweede vindt de SP-fractie dat samenwerken geen doel op zich moet zijn, en dat er aan het samenwerken duidelijke doelen moeten worden gesteld. Het gaat dan om efficiency en kwaliteit. Die doelen zijn nu vooral in algemeenheden geformuleerd. Volgens de SP-fractie kan dit gemakkelijk leiden tot een organisatie die een eigen leven gaat leiden en uit de hand lopende kosten met zich meebrengt. Deze bezwaren werden, soms anders geformuleerd, binnen de raad gedeeld door meerdere fracties, met name PvdA en VVD. Gedurende de vergadering ontstonden aanpassingsvoorstellen die college en raad duidelijk dichter bij elkaar brachten. Zo is afgesproken dat de raad tegen het overhevelen van een bepaalde taak naar de nieuwe organisatie "nee" kan zeggen.

Definitieve voorstellen zullen worden besproken in de gemeenteraadsvergadering van 31 maart.

Lees verder

Pagina's

U bent hier