h

Nieuws uit 2011

2 december 2011

Na verzoek SP is strooibeleid vastgelegd

Het Goese strooibeleid is aangepast, opgeschreven en vastgelegd. Daarmee is het college tegemoetgekomen aan vragen van de SP-fractie. Die had begin dit jaar schriftelijke vragen gesteld over het strooien in Goes, naar aanleiding van de langdurige gladheid van afgelopen winter en de problemen die daardoor werden veroorzaakt. De SP-fractie vroeg toen te kijken naar een aantal knelpunten en met name om het beleid ook op te schrijven. Dat is nu gebeurd.

Lees verder
18 november 2011

Goese raad zit niet op wietpas te wachten

"Het wordt ons opgedrongen", stelde SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen gisteravond in de commissievergadering van de Goese gemeenteraad. Hoewel geconstateerd wordt dat in Goes van overlast rond coffeeshops geen sprake is, is door het rijk toch gekozen om de coffeeshops in Goes om te vormen tot besloten clubs met een maximum van 2000 leden. In de gemeenteraad bleken SP, GroenLinks, D66, PvdA en VVD er allemaal min of meer hetzelfde over te denken. Met lange tanden zal er uitvoering moeten worden gegeven aan dit beleid. Er blijven nog veel vragen over de snelheid waarmee de invoering plaatsvind en de betaling van de controles door de politie. Een ander pijnpunt is de regel dat zich binnen 350 meter van de coffeeshop geen school mag bevinden. Goes heeft eerder de vestiging toegestaan van het Luzac College dat te dicht bij beide coffeeshops bevindt. Dit zou betekenen dat per 1 januari 2014 beide coffeeshops zouden moeten verhuizen. De leden van de coffeeshops moeten ofwel Nederlander zijn, ofwel in Nederland wonen. Eerder stelde burgemeester Verhulst dat aan beide voorwaarden moest worden voldaan, iets wat door de Goese SP als discriminerend werd betiteld. Het ledenbestand moet verifieerbaar zijn, controles mogen alleen plaatsvinden door de politie.

Lees verder
18 november 2011

Citymarketing gaat door op kosten van parkeerders

Kosten 320.000 euro per jaar, zonder uitgewerkt plan en zonder duidelijk omschreven doelen. Dat is kort samengevat het besluit voor citymarketing en evenementenbeleid waarmee de gemeenteraad van Goes gisteravond instemde. Om de citymarketing en evenementen te organiseren wordt een organisatie in het leven geroepen die de vrije hand krijgt. Hoeveel geld aan citymarketing en hoeveel aan evenementen wordt uitgegeven ligt niet vast. SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen uitte er zijn verbasing over dat de VVD, normaal gesproken streng in het verifiëren of subsidies goed worden besteed, in dit geval meeging in het geven van carte blanche. Zelf herhaalde Floor van Lamoen voor citymarketing weinig te voelen, maar een goed evenementenbeleid wel belangrijk te vinden. Het is de SP-fractie daarbij vooral veel te gortig dat voor het plan niet alleen bestaand budget wordt ingezet, maar ook nog een ton per jaar nieuw geld uit de parkeeropbrengsten wordt gehaald. Alleen GroenLinks ging mee met dat bezwaar.

Lees verder
8 november 2011

Algemene beschouwingen

Aanstaande donderdag vindt in de gemeenteraad de behandeling plaats van de begroting 2012. De fracties hebben daarom elk hun totaalvisie ("algemene beschouwingen") ingeleverd op de ontwikkelingen in Goes en het bijbehorende geld. Donderdag worden deze ideeën besproken. De algemene beschouwingen van de SP hebben de volgende kernpunten:

Lees verder
4 november 2011

Evenementen ten prooi aan citymarketing, parkeerder betaalt

Het kan niet op met de citymarketing. Het Goese college legde de raadscommissie gisteravond de aangepaste plannen voor het citymarketingsbeleid voor. Citymarketing en evenementen komen onder één organisatie te vallen die maar liefst 320.000 euro per jaar krijgt toegeschoven. Van dat bedrag komt 100.000 euro uit parkeeropbrengsten. De SP-fractie verzette zich hevig tegen deze geldsmijterij, evenals de fractie van GroenLinks. Het is stuitend om te zien met wat voor gemak er veel geld wordt uitgetrokken voor dit hobbyisme, terwijl er voor zaken waar de gewone man wat aan heeft zo verschrikkelijk moeilijk geld los komt. Het bedrag dat nu even van de parkeergelden wordt afgeroomd om het merk Goes te verkopen is gelijk aan het bedrag dat men bezuinigt door het stellen van een inkomensgrens aan de regiotaxi. Schaamteloos. Op 17 november volgt behandeling in de gemeenteraad.

Lees verder
28 oktober 2011

Nieuwe gedoogregels coffeeshops: discriminatie

De nieuwe gedoogregels die per 1 januari aanstaande gaan gelden voor de Goese coffeeshops zijn discriminerend. Dat vindt de SP-fractie in de Goese gemeenteraad. Het ministerie van Veiligheid en Justitie schrijft voor dat per 1 januari de coffeeshops in de drie zuidelijke provincies moeten worden omgevormd tot besloten clubs (overigens moet de definitieve tekst nog binnenkomen), waarvan alleen in Nederland wonende personen met een Nederlands paspoort lid van kunnen worden. Een oneerlijke situatie vindt de SP-fractie. Met welke argumentatie mag een al tien jaar in Nederland wonende Italiaan niet lid worden, en een juist uit Amerika geïmmigreerde Amerikaan met ook de Nederlandse nationaliteit wel? Van mensen met buitenlandse of geen nationaliteit die hier al lang wonen kun je moeilijk volhouden dat zij voor drugstoerisme zorgen of op andere wijze bijdragen aan meer overlast dan lokale gebruikers met een Nederlands paspoort.

Lees verder

Pagina's

U bent hier