h

Nieuws uit 2011

17 maart 2011

Demonstratie Kernenergie Nee

Demonstratie Middelburg
Woensdag 16 maart hebben enkele honderden bezorgde Zeeuwen in Middelburg betoogd tegen kernenergie. De demonstratie kwam voort uit een oproep van Japanse milieuactivisten om wereldwijd tegen de aanwezigheid van kerncentrales te demonstreren. Aan het eind van de demonstratie werd een petitie aangeboden aan Delta-directeur Ad Louter.

Lees verder
14 maart 2011

Woensdag Middelburg: Demonstratie Stop Kernenergie

Oproep van actiegroep Borssele 2 Nee:

Woensdag 16 maart, 12.30 uur, Demonstratie Stop Kernenergie, verzamelen bij station Middelburg.


De aardbeving in Japan van afgelopen vrijdag heeft desastreuze gevolgen gehad voor de steden en dorpen aan de Japanse oostkust. Vele honderden mensen vonden de dood onder instortende gebouwen of in de verwoestende golven veroorzaakt door een tsunami. Ons medeleven gaat uit naar alle getroffenen. Als inwoners van Zeeland met in ons collectieve geheugen de watersnoodramp in het achterhoofd, zaten we vrijdag verslagen rond de tafel tijdens onze reeds geplande vergadering. Als leden van de actiegroep Borssele 2 Nee houden we ook de ontwikkelingen rond de kernreactoren die in het getroffen gebied liggen, in de gaten. De gevolgen zijn nog niet te overzien maar drukken ons nog eens te meer met de neus op de feiten: kerncentrales zijn niet veilig. Ook niet in een hoog technologisch ontwikkeld land als Japan. De natuurkrachten blijken altijd onverwacht sterk en de factor mens is ook niet betrouwbaar.

Lees verder
4 maart 2011

Aanbesteding regiotaxi weer een jaar vertraagd

De nieuwe aanbesteding voor de WMO-regiotaxi in het Oosterscheldegebied is weer een jaar uitgesteld. Het SWVO, die voor de Oosterschelderegio het WMO-taxivervoer regelt, heeft op 15 december 2010 besloten het lopende contract met Connexxion met een jaar te verlengen tot 31 juli 2012. Dit bleek uit de beantwoording op 3 maart 2011 door wethouder Jan de Pooter op mondelinge vragen van SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen. Van Lamoen vond dat het college of het SWVO dit uit zichzelf aan de raad had moeten laten weten. De optie tot een jaar verlenging is gelicht omdat men in het najaar te druk was met het verwerken van de bezuinigingen op de WMO door het rijk, aldus De Pooter. Hierdoor was men te laat om komende zomer een nieuw contract te sluiten, zoals aan de SP in mei vorig jaar bij de beantwoording van schriftelijke vragen was voorgespiegeld. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding starten nu in het derde kwartaal van dit jaar.

Lees verder
2 maart 2011

SP-stemmers bedankt

SP stemmers bedankt
In Goes heeft de SP bij de verkiezingen voor Provinciale Staten 10,1% van de stemmen gehaald, tegen 13.5% vier jaar geleden. Afgezet tegen de landelijke trend heeft de SP het in Goes daarmee prima gedaan en zijn we de vierde partij in de gemeente. Hiermee kan de SP in de Provinciale Staten en de Eerste Kamer een stevig geluid laten horen. SP-stemmers bedankt!

Lees verder
26 februari 2011

Maak van 2 maart een dag van protest

 Thermphos schoon
De verkiezingen voor Provinciale Staten worden een test voor de regering Rutte. Wat de SP betreft een pro-test! Zaterdag 26 februari waren er in de Goese binnenstad 12 SP'ers op de been om iedereen te overtuigen om van 2 maart een memorabele dag te maken. Ondanks de regen namen veel mensen de tijd om ons duidelijk te maken welke desastreuse gevolgen het beleid van het huidige kabinet heeft. Ook de provinciale politiek kreeg er van bezoekers van langs, omdat het provinciebestuur veel te laks is geweest bij de controle op Thermphos. Juist de SP maakt zich sterk hierin verandering te brengen. Daarom op 2 maart: Stem SP.

Lees verder
25 februari 2011

Exit brug Westvest

De gemeente Goes heeft definitief besloten om de tijdelijke brug over de veste bij de Westwal. Dit ondanks de duidelijke wens van veel bewoners van Goes-west, ondersteund door de SP. De door de SP opgehaalde handtekeningen hebben de gemeente niet op andere gedachten kunnen brengen. De vergunning was volgens de gemeente verleend op grond van wetgeving die nu niet meer geldig is, en kan niet makkelijk worden verlengd. De SP is hierover teleurgesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier