h

Nieuws uit 2011

18 oktober 2011

Provinciale Chronisch Zieken en Gehandicapten Organisatie over regiotaxi: stop de enorme prijsverhoging

De Provinciale Chronisch Zieken en Gehandicapten Organisatie roept gemeenten op om af te zien van de voorgestelde enorme prijsverhoging van de regiotaxi in de Oosterschelderegio. De verhoging met meer dan 600% voor mensen met een inkomen van even boven het minimum jaagt effectief mensen achter de geraniums. De SP-fractie onderschrijft de bezwaren volledig. Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad op 10 november aanstaande zal zij zeker met voorstellen komen. "Voor een bezuiniging die zo desastreus en contraproductief gaat uitpakken moet een alternatief komen" aldus SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen. Haast is daar niet bij: "De voorgestelde gemeentelijke begroting voor volgend jaar kent een flink positief saldo, dus acute noodzaak voor deze slechte en asociale maatregel ontbreekt."

Lees verder
2 oktober 2011

Meld problemen beschikkingen regiotaxi

Bij veel mensen in de Oosterschelderegio is onlangs een beschikking in de bus gevallen of ze volgend jaar wel of niet een WMO-taxipas krijgen. Wie moet er €1,30 betalen en wie €0,18 per kilometer. In veel gevallen pakt de beschikking onredelijk uit en moeten mensen ineens torenhoge kosten betalen om achter de geraniums vandaan te komen. Hebt u zo'n schrijnend verhaal? Laat het weten aan goes@sp.nl.

Lees verder
22 september 2011

Wethouder in antwoord op SP: Consultatiebureau Wolphaartsdijk wordt niet gesloten

Er ligt geen besluit om het consultatiebureau in Wolphaartsdijk te sluiten. Dat antwoordde wethouder Jan de Pooter op tijdens de raadsvergadering van 22 september op vragen van SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen. Die reageerde op een brief van de Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk. In Wolphaartsdijk waren geluiden opgevangen vanuit de GGD Zeeland dat de tijdelijke sluiting van het consultatiebureau per januari 2012 een definitieve sluiting zou worden. Floor van Lamoen gaf de wethouder mee dat met zo'n brief meer moet gebeuren dan "voor kennisgeving aannemen", maar dat bij de GGD moet worden aangedrongen op het zoeken naar een oplossing voor tijdelijke huisvesting. En dat een tijdelijke sluiting niet zomaar als hefboom voor definitieve sluiting moet worden gebruikt. Bovendien zou het een van de invullingen moeten zijn van de Brede School die in Wolphaartsdijk gaat komen.

Lees verder
17 september 2011

Goes pakt de handschoen op

Een ketting van solidariteit
Veel mensen hebben op 17 september op de Goese Markt laten zien dat zij de geplande grote bezuinigingen op de sociale werkvoorziening door het kabinet Rutte niet pikken. Zij tekenden een werkhandschoen om te laten zien dat mensen met een arbeidsbeperking werk willen, geen armoede. In heel Nederland wordt gewerkt aan een ketting van solidariteit met mensen met een arbeidsbeperking. Er werden vandaag in Goes zo'n 150 handschoenen ondertekend. De SP-afdeling Goes gaat door met het ophalen van handtekeningen op handschoenen.

Lees verder
18 juli 2011

College passeert raad bij nieuwe regels regiotaxi

De SP-fractie in de Goese raad is verbolgen over het passeren van de gemeenteraad bij het besluit om de regels voor de WMO-regiotaxi te veranderen. Het college heeft een grote groep mensen uitgesloten van gesubsidieerd vervoer door een inkomensgrens te stellen. Nog voordat deze grens met de gemeenteraad is besproken heeft het college aan de gebruikers van de regiotaxi al een brief gestuurd waarin de nieuwe regels vermeld staan en de gebruikers informatie over het inkomen gevraagd. "Het college loopt wel heel hard voor de muziek uit. Wij zijn nog niet eens in de gelegenheid gesteld om onze visie te geven, of de burgers hebben al hun financiële hebben en houden bloot moeten geven aan de gemeente", aldus SP-raadslid Loes Passieux. Over de nieuwe inkomensgrens is onrust ontstaan.

Lees verder
14 juli 2011

College: Taxi's niet voor de Mythe

Het college is niet bereid om iets te veranderen aan de situatie voor taxi's bij de Mythe. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de SP-fractie. Het college stelt dat er twee mogelijkheden zijn - op de Beestenmarkt en de Westwal, waar taxi's mensen kunnen halen en brengen. Deze zijn op 80 meter loopafstand van de ingang. De SP-fractie is bijzonder ontevreden over deze antwoorden. Het doet onvoldoende recht aan mensen die slecht ter been zijn en voor wie 80 meter een flink obstakel is. Niet voor niets is er voor deze categorie mensen georganiseerd vervoer. Met name problematisch is het bij het opgehaald worden door een taxi. Mensen zullen dan op de betreffende plaats ook nog moeten wachten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier