h

Nieuws van de afdeling

12 juli 2018

Teken de petitie: Tot aan de deur bij ADRZ Goes!

Sinds begin 2018 kunnen mensen niet meer met taxi of auto bij de deur worden afgezet. Heel moeilijk voor mensen die slecht ter been zijn of een zwakke gezondheid hebben. Zeker met slecht weer. Dit is klantonvriendelijk. Maak vervoer tot de deur mogelijk! Om de petitie te tekenen klik hier.

Lees verder
2 juli 2018

Goese SP ledendag

Foto: John Kruiver

30 juni was het weer zover. De Goese SP hield haar jaarlijkse ledendag waarbij leden kennis kunnen maken met het afdelingsbestuur en de SP-fractie van Goes, en met elkaar

Lees verder
1 juli 2018

Wat kost een themajaar?

Afgelopen donderdag kwamen in de gemeenteraad de "perspectiefbrief" (ook wel voorjaarsnota genoemd) en jaarrekening 2017 aan de orde. Floor van Lamoen greep namens de SP de gelegenheid aan om vragen te stellen bij het themajaar. Afgelopen jaar kostte dat jaar 300.000 euro, waaronder 200.000 euro gemeenschapsgeld. Dit terwijl veel van wat er in dat jaar gebeurt weinig heeft losgemaakt. Mensen herinneren zich vooral het spektakel aan het eind van de zomer, waaraan veel verenigingen meededen. Maar wat ook een kaartje van 6 euro kende. En natuurlijk het gedoe met de Chinese poort en misschien de bijzondere tentoonstelling van Noordkoreaanse kunst. Maar voordat we weer zoveel geld reserveren voor een themajaar, moeten we eerst kijken of al die andere activiteiten wel behouden moeten blijven. Zoveel geld moet ook wat brengen.

Lees verder
16 juni 2018

Inzien bankafschriften door GR de Bevelanden

De SP-fractie is niet tevreden met de antwoorden van het college op haar vragen over privacy en GR De Bevelanden. Volgens het college is er geen beleid om te regulier te vragen naar bankafschriften. De SP-fractie heeft daarover vandaag vervolgvragen gesteld aan het Goese college. Daarin staat een voorbeeld van een cliënt die bij een regulier heronderzoek wordt gevraagd om inzage in de bankafschriften. Dat valt niet te rijmen met het niet bestaan van beleid of werkafspraken. En het blijft niet bij inzien, vanuit de GR wordt gereageerd met "... ik vroeg me wel af wat de reden is dat u lid bent van de FNV? Is dit niet zonde van de kosten die u hiervoor maakt?" "Het gaat niet aan om als woordvoerder van de overheid lidmaatschap van een vakbond als "zonde van het geld" te bestempelen", aldus SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen. Hij vraagt het college om te onderzoeken of er gegevens zijn opgeslagen die niet opgeslagen hadden mogen worden.

Lees verder
2 juni 2018

Hondenbelasting in Goes wordt afgeschaft

De gemeenteraad van Goes heeft afgelopen donderdag besloten de hondenbelasting per 2019 weer af te schaffen. Die werd ondanks fel protest van de SP-fractie en enkele andere partijen in 2017 heringevoerd. Moties op initiatief van de SP bewerkstelligden wel dat kwijtschelding voor minima mogelijk werd en dat in 2018 het bedrag werd verlaagd. Na de verkiezingen bleken de verhoudingen veranderd. Een motie op initiatief van Nieuw Goes ingediend door alle fracties op de VVD na werd met algemene stemming aangenomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier