h

Nieuws van de afdeling

15 augustus 2019

SP'ers gaan de buurt in

Foto: SP Goes

Vrijwilligers van SP Goes hebben enquête afgenomen onder kiezers in Goes Zuid. Uit de gevoerde gesprekken blijkt, dat een groot aantal mensen het eens is met de standpunten van de SP, zeker wanneer het gaat over een eerlijke inkomenspolitiek. Daarnaast hadden inwoners ook tips voor de gemeentepolitiek in Goes. Het aantal parkeerplaatsen voor mensen met een beperking blijkt op sommige plekken in de gemeente te laag, de weg naar goede zorg erg ingewikkeld. Mensen die meededen aan de enquête ontvingen een attentie.

Lees verder
19 juni 2019

Meer betalen voor voedsel?

Consumenten moeten meer betalen voor voedsel? Mevrouw Schouten is een beetje mis. Minister Schouten neemt het op voor de boeren en tuinders die al jarenlang te weinig betaald krijgen voor hun producten en hun werk. Daar is de SP het helemaal mee eens. De prijs die boeren en tuinders krijgen voor hun producten is laag, veel te laag. Maar het zijn niet de consumenten die te weinig betalen.

Lees verder
9 juni 2019

minimumloon en arbeidsmigratie

Hoe simpel lijkt het om het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen te verhogen? En dan ook de middeninkomens? Het gaat goed met de economie en wie meer geld in de portemonnee heeft, zal ook meer uitgeven. Nog een stimulans voor de binnenlandse economie. Toch gebeurt het niet. En dat heeft onder andere te maken met arbeidsmigratie.

Lees verder
24 mei 2019

Uitvoering SP-motie gratis ID-kaart voor minima

Gisteren heeft de gemeenteraad van Goes unaniem ingestemd met de mogelijkheid voor minima om via het declaratiefonds de kosten voor een ID-kaart te vergoeden. Hiermee is uitvoering gegeven aan een motie die de SP indiende om een gratis ID-kaart te regelen voor jongeren in minimagezinnen. Deze motie werd in november door de gemeenteraad aangenomen. De uitwerking is zelfs nog wat uitgebreid, zodat ook volwassenen de kosten van een ID-kaart via het declaratiefonds vergoed kunnen krijgen. Fractievoorzitter Floor van Lamoen toonde zich in zijn nopjes met deze uitwerking door het college.

Lees verder
24 mei 2019

Succes SP Goes: toelage studenten met een beperking

De gemeente Goes zal aanvragen voor een gemeentelijke toelage voor studenten met een beperking ook honoreren aan thuiswonenden. SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen haalde deze toezegging binnen tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteravond. De SP had eerder in schriftelijke vragen hier op aangedrongen. Bovendien zal de gemeente aanvragen honoreren met een hoger bedrag van 300 euro dan de huidige verordening aangeeft.

Lees verder
24 mei 2019

SP-stemmers bedankt

De verkiezingen voor het Europees parlement zijn weer geweest. We bedanken alle mensen die 23 mei hun vertrouwen in de SP hebben uitgesproken. SP-STEMMERS BEDANKT!

Lees verder

Pagina's

U bent hier