h

Nieuws van de afdeling

17 oktober 2020

Coffeeshops, overlast en de spagaat van de VVD

Een paar jaar geleden hadden we in Goes te kampen met drugstoerisme. Mensen uit België en Frankrijk reden speciaal naar onze coffeeshops om hier softdrugs te kopen. Dat ging gepaard met overlast. Daarop kwamen strengere regels, de belangrijkste dat softdrugs alleen aan inwoners van ons land verkocht mogen worden. Dat heet het i-criterium. Maar sinds de invoering daarvan zien we dat de straathandel in het zadel is geholpen. Daar was de SP al bang voor. In grote delen van ons land zijn deze nieuwe regels daarom losgelaten, maar niet in Zeeland. Of toch, Vlissingen gaat met het loslaten experimenteren en daarom bespraken we in de Goese gemeenteraad het voorstel om dat ook te doen. Er zijn immers mensen, denk aan arbeidsmigranten en toeristen, die nu zijn aangewezen op illegale straathandel om aan softdrugs te komen. Het leek een haalbaar voorstel, de gehele oppositie en de VVD zijn voor afschaffing van het i-criterium. Maar de VVD zit in de coalitie...

Lees verder
21 juli 2020

Moeite met tweede huizen

Afgelopen maand heeft de SP-fractie in de Goese gemeenteraad vragen gesteld over tweede huizen. Heijmans prijst namelijk kadewoningen in het Goese Diep als "zeer geschikt als tweede huis" aan. De SP vindt dat permanente bewoning beter is voor een wijk. Bovendien is er niet veel bouwgrond in Goes. Het college antwoordt dat de gemeente geen regels kent die deeltijdbewoning verbieden. Bovendien valt het voor de leefbaarheid wel mee, zolang het niet te veel wordt. De SP is het er niet mee eens. Deeltijdbewoning is ongewenst, bewoners zijn dan minder betrokken bij de wijk. Maar al helemaal in tijden van woningschaarste.

Lees verder
13 juli 2020

Zeeuwse SP leden in actie voor de vakkenvullers

Foto: SP Goes

Ahold maakt grote winst met de supermarkten en Bol.com. Ondertussen wordt aan de vakkenvullers een minimumsalaris betaalt. De SP vindt het tijd dat de lonen omhoog gaan en voerde daarom zaterdag actie op 15 plaatsen in Nederland. Vlissingen was één van deze locaties. Aan voorbijgangers werd gevraagd naar wie volgens hen de winst  van Ahold moest; naar de vakkenvullers of de zakkenvullers. Helaas vond AH de actie minder geslaagd en werden de actievoerders na enige tijd gesommeerd het terrein te verlaten.

Lees verder
13 juni 2020

Demonstratie tegen openhouden kerncentrale

Enige tijd geleden is er sprake geweest van een demonstratie tegen het langer openhouden van de kerncentrale Borssele. Die zou op 26 april worden gehouden, maar kon niet doorgaan vanwege Corona-maatregelen. Inmiddels is er een nieuwe datum geprikt met een gewijzigde opzet, namelijk op vrijdag 19 juni. In verband met Corona-maatregelen wordt het geen ‘gangbare’ demonstratie, maar houden we een zogenaamde doorgeef-demo. Gedurende de hele dag zullen 47 demonstranten telkens een kwartier demonstreren en dan het stokje weer doorgeven. Het aantal demonstranten staat symbool voor het aantal jaren dat Borssele al draait. 

Lees verder
31 mei 2020

Huurverhoging wordt door de Goese raad geaccepteerd

Coronacrisis of niet, de Goese gemeenteraad vindt dat de huurverhogingen gewoon door kunnen gaan. Nieuw Goes en de SP dienden een motie in om bij Beveland Wonen en particuliere verhuurders aan te dringen op uitstel van de huurverhogingen. Maar zij ontvingen daarvoor geen enkele steun. Volgens de andere partijen is het maatwerk dat Beveland Wonen biedt afdoende. Eerder op de avond nam de gemeenteraad, met steun van de SP, wel het besluit om de inning van de reclamebelasting een jaar uit te stellen. Dat zoiets voor huurders mogelijk zou zijn, vond SP-raadslid Floor van Lamoen een voorbeeld van meten met twee maten.
 

Lees verder
26 januari 2020

Armoedebeleid: grenzen aan zelfredzaamheid en kindpakket

Foto: Floor van Lamoen

We kunnen er niet zomaar van uit gaan dat mensen zelfredzaam zijn. Als mensen het mentaal zwaar hebben lukt het minder goed de goede keuzes te maken. Daar moet het beleid rekening mee houden. Dat sprak de gemeenteraad afgelopen donderdag uit. Ook moeten de regelingen om kinderen in armoede te steunen, het kindpakket, meer een geheel worden door een centrale aanmelding. Beide moties werden mede-ingediend door de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier